Phần mềm đánh giá năng lực

15/02/2022
Lên kế hoạch đào tạo dựa trên khung năng lực

Lên kế hoạch đào tạo dựa trên khung năng lực

Một năm mới 2022 lại đến với đầy những mục tiêu và thách thức cho các doanh nghiệp. Lên các bản kế hoạch cho năm mới […]
21/01/2022
Đánh giá kết quả nhân viên thường niên

Đánh giá kết quả nhân viên – 10 bước để chinh phục

Hầu hết các doanh nghiệp đều thực hiện đánh giá kết quả thường xuyên, ít nhất một lần mỗi năm. Phần đánh giá này bao gồm […]
22/10/2021
Sato digiiCAT

Sato tiếp tục sử dụng phần mềm Đánh giá Năng lực digiiCAT

Công ty TNHH Sato tiếp tục tin dùng phần mềm Đánh giá Năng lực digiiCAT của OOC. Hợp đồng mua quyền sử dụng phần mềm với […]
05/09/2021
Phần mềm Đánh giá năng lực digiiCAT

Phần mềm Đánh giá Năng lực digiiCAT

Phần mềm Đánh giá Năng lực digiiCAT Phần mềm Đánh giá Năng lực digiiCAT của OOC ra mắt cuối năm 2017. digiiCAT được thiết kế dựa […]
01/06/2021
Phần mềm quản lý năng lực digiiCAT

Taikisha tiếp tục triển khai phần đánh giá năng lực digiiCAT

Là một trong những khách hàng đầu tiên của OOC sử dụng phần mềm đánh giá năng lực nhân viên digiiCAT, Taikisha Vietnam Engineering Inc. – […]
//]]>