Đánh giá năng lực

23/09/2022

OOC triển khai phần mềm Đánh giá Năng lực digiiCAT cho doanh nghiệp VIMADECO

Triển khai phần mềm digiiCAT cho doanh nghiệp VIMADECO Tiếp nối chuỗi triển khai các phần mềm tới doanh nghiệp, OOC đã bước đầu hướng dẫn […]
23/09/2022

Hợp tác cùng VietChem triển khai phần mềm Đánh giá Năng lực digiiCAT

Công ty CP XNK Hóa chất và Thiết bị VietChem kí hợp đồng sử dụng phần mềm digiiCAT với OOC từ ngày 05/09/2022.  Cung cấp phần […]
18/09/2022

Tại sao doanh nghiệp cần tới phần mềm đánh giá năng lực trong quản lý nhân sự?

Trong quá trình vận hành doanh nghiệp, con người chính là nhân tố chính tạo ra lợi ích cho doanh nghiệp. Thay vì sử dụng công […]
05/09/2021
Phần mềm Đánh giá năng lực digiiCAT

Phần mềm Đánh giá Năng lực digiiCAT

Phần mềm Đánh giá Năng lực digiiCAT Phần mềm Đánh giá Năng lực digiiCAT của OOC ra mắt cuối năm 2017. digiiCAT được thiết kế dựa […]
14/08/2021
Dịch vụ cá biệt hóa cho từng nhân viên trong doanh nghiệp

Dịch vụ cá biệt hóa đến từng nhân viên trong doanh nghiệp

Cá nhân chính là yếu tố tạo nên bức tranh tổng thể doanh nghiệp, một doanh nghiệp mạnh chắc chắn phải bao gồm những cá thể […]

Contact Us

//]]>