Tin OOC

29/03/2023
Chương trình kết nối và tư vấn đào tạo sau đại học năm 2023

OOC tham dự chương trình kết nối và tư vấn đào tạo sau đại học tại FTU

26/03/2023, đại diện Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC được mời tham dự Dự án Chương trình kết nối và tư vấn đào tạo […]
10/10/2022
digiiCAT - Phần mềm Đánh giá năng lực

Triển khai Phần mềm Đánh giá năng lực digiiCAT cho Công ty Vận tải biển VIMC Shipping

Phần mềm Đánh giá Năng lực digiiCAT được thiết kế dựa trên phương pháp đánh giá năng lực theo hành vi. Qua khoảng thời gian trao […]
23/09/2022

Triển khai phần mềm Đánh giá Năng lực digiiCAT cho VIMADECO

Triển khai phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT cho VIMADECO Tiếp nối chuỗi triển khai các phần mềm tới doanh nghiệp, OOC triển khai phần […]
23/09/2022

OOC triển khai phần mềm Đánh giá Năng lực digiiCAT cho VietChem

Công ty CP XNK Hóa chất và Thiết bị VietChem kí hợp đồng sử dụng phần mềm digiiCAT với OOC từ ngày 05/09/2022.  Cung cấp phần […]
20/12/2019
Hoi-thao-khoa-hoc-Tuyen-dung-nhan-luc-trong-dieu-kien-cach-mang-cong-nghiep-4.0

Tuyển dụng nhân lực trong CMCN 4.0 – Hội thảo tại Đại học Lao động – Xã hội

Ngày 20/12/2019, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC đã có một buổi tham luận về chủ đề “Tuyển dụng nhân lực trong điều kiện cách […]

Contact Us

//]]>