0963 63 60 66

OOC cung cấp Phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT cho Taikisha Việt nam

Xu hướng Quản trị nhân sự trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0
Xu hướng Quản trị nhân sự trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0
11/03/2019
Một số vấn đề thường gặp khi triển khai hệ thống chỉ tiêu KPI
7 vấn đề thường gặp khi triển khai hệ thống chỉ tiêu KPI
12/03/2019
Show all
OOC cung cấp Phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT cho Taikisha Việt nam

OOC cung cấp Phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT cho Taikisha Việt nam

Tháng 3 năm 2019, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC ký kết hợp đồng cung cấp Phần mềm Quản lý năng lực digiiCAT cho Công ty TNHH Taikisha Việt nam, thành viên của Tập đoàn Taikisha Nhật Bản.

Taikisha Việt Nam là một thành viên chính thức của tập đoàn Taikisha Việt Nam. Taikisha Việt Nam chuyên về lắp đặt,thiết kế và bảo trì hệ thống điện và cơ khí cho công trình xây dựng và dịch vụ làm sạch nhà cửa. 14 năm hoạt động kinh doanh ở Việt Nam, Taikisha đã thực hiện nhiều dự án về điện cơ khí như nhà máy Toto Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai, Aikawa Việt Nam…dự án nhà sạch: Toyo Denso, Bệnh viện Trung ương Huế… góp phần đẩy mạnh thương hiệu Taikisha trên thị trường  Việt Nam.

OOC – digiiCAT được kỳ vọng sẽ giúp Taikisha đánh giá năng lực cá nhân dễ dàng, chủ động và linh hoạt. Các báo cáo, kết quả đánh giá năng lực sẽ giúp Taikisha định hướng phát triển năng lực chuyên môn cho cá nhân, cán bộ quản lý, qua đó xây dựng năng lực của doanh nghiệp nhằm cải thiện lợi thế cạnh tranh, phục vụ cho công việc tuyển dụng, tính lương, bổ nhiệm thăng chức.

Trước đó, Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD đã thực hiện Dự án tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P cho Taikisha Việt nam. Trong dự án này, Taikisha Việt nam cũng đã sử dụng Phần mềm digiiCAT của OOC để đánh giá năng lực nhân viên, phục vụ việc xây dựng hệ thống lương 3P.

Tìm hiểu thêm về tính năng và lợi ích của Phần mềm Quản lý Năng lực digiiCAT, hãy liên hệ với OOC để được tư vấn.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

%d bloggers like this: