Case study Chia sẻ tri thức Đánh giá năng lực Phần mềm Quản lý năng lực digiiCAT Triển khai phần mềm
Phần mềm đánh giá năng lực nhân viên tập đoàn lớn
Case study Chia sẻ tri thức Đánh giá năng lực Phần mềm Quản lý năng lực digiiCAT Triển khai phần mềm

Sử dụng phần mềm đánh giá năng lực nhân viên tập đoàn lớn, ngân hàng

Vào làm việc tại Ngân hàng được một năm mà tôi quay quắt với bao nhiêu công việc, trầm lặng đi trông thấy, không còn thời gian nhó ngàng...
Chuyển đổi số Dự án Khách hàng Phần mềm Quản lý năng lực digiiCAT Tin tức Triển khai phần mềm
Hướng dẫn về quản lý năng lực cho SATO Việt nam
Chuyển đổi số Dự án Khách hàng Phần mềm Quản lý năng lực digiiCAT Tin tức Triển khai phần mềm

OOC cung cấp hệ thống phần mềm quản lý năng lực cho SATO Vietnam

Năm 2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD ký hợp đồng tư vấn hệ thống phần mềm đánh giá năng lực theo phương pháp khung năng lực cho SATO Việt...
  • 1
  • 2
Phone
Zalo
Messenger
Messenger
Phone
Zalo