0963 63 60 66

Trí tuệ nhân tạo

1 Tháng Mười, 2018

AI đang thay thế công việc ngành ngân hàng?

Trong 12 tháng qua, ngành Ngân hàng đang trở nên hào hứng với Trí tuệ nhân tạo (AI).
Loading...