0963 63 60 66

Trí tuệ nhân tạo

01/10/2018

AI đang thay thế công việc ngành ngân hàng?

Trong 12 tháng qua, ngành Ngân hàng đang trở nên hào hứng với Trí tuệ nhân tạo (AI).
//]]>