KPI

Chỉ số KPI – Key Performnance Indicator – là chỉ số đánh giá hiệu quả trọng yếu, được xây dựng từ chiến lược phát triển doanh nghiệp, qua phương pháp Thẻ điểm cân bằng – Balanced ScoreCards (BSC).

Chỉ số KPIs là công cụ hữu ích để triển khai các mục tiêu chiến lược và quản lý hiệu suất doanh nghiệp.

KPIs cần đáp ứng các yêu cầu:
– Key – Phản ánh các mục tiêu chiến lược
– Performance – Là chỉ số phản ánh hiệu suất, không phải là kết quả.
– SMART – Cụ thể, Đo lường được, Có thể đạt được, Phù hợp (với chức năng), và Có thời hạn cụ thể.

Triển khai KPI cần có chiến lược hoặc định hướng chiến lược doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức và phân bổ chức năng rõ ràng, lãnh đạo doanh nghiệp quyết tâm.

Doanh nghiệp cần có công cụ theo dõi phù hợp, có thể tự động câp nhật chỉ tiêu, cung cấp dashboard và các báo cáo sinh động, cập nhật.

KPI có 2 tác dụng là triển khai chiến lược và quản lý hiệu suất, đồng thời làm đầu vào cho đánh giá hiệu quả của nhân viên, căn cứ trả lương, thưởng.

Việc chỉ sử dụng KPI như công cụ đánh giá nhân viên là lãng phí và có thể mất tính hệ thống do thiếu liên kết từ chiến lược.

Triển khai KPI có thể dẫn đến xáo trộn trong doanh nghiệp nên cần quản lý sự thay đổi để đảm bảo mọi việc diễn ra trơn tru.

12/04/2024
Xu hướng triển khai KPI - OKR tại doanh nghiệp

Xu hướng triển khai KPI – OKR tại doanh nghiệp

Gần đây, OKR nổi lên như một phương pháp quản lý mới mang lại hiệu quả cao và đơn giản trong thực hiện, được nhiều người […]
31/03/2024
Loại KPI phổ biến cho doanh nghiệp

Loại KPI phổ biến cho doanh nghiệp

Trong thế giới kinh doanh ngày nay, một trong những yếu tố quan trọng để thành công là có khả năng đo lường và theo dõi […]
25/03/2024
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý KPI - digiiTeamW cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng XMC

Phần mềm Quản lý KPI cho Công ty Xây dựng XMC

Vừa qua, OOC đã có buổi hướng dẫn sử dụng phần mềm KPI – digiiTeamW cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng XMC. Tham […]
25/03/2024
Đào tạo KPI cho Công ty CP Tập đoàn Bách Việt

Đào tạo KPI cho Công ty CP Tập đoàn Bách Việt

Ngày 23/3, Ông Tăng Văn Khánh, Co-founder của OOC đã thực hiện buổi đào tạo Xây dựng và triển khai KPI cho Tập đoàn Bách Việt […]
27/12/2023
Làm thế nào để xác định KPI quản lý dự án phù hợp?

Các chỉ tiêu KPI thông dụng trong quản lý dự án

Quản lý dự án là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ và định hướng rõ ràng để đảm bảo sự […]

Contact Us