0963 63 60 66

Phần mềm KPIs – Hướng dẫn sử dụng digiiKPI cho CityLand

Nhà tuyển dụng
9 điều mọi nhà tuyển dụng mong đợi ở ứng viên
14/06/2019
Top 8 ứng dụng android
Top 8 ứng dụng Android giúp tăng hiệu suất công việc
15/06/2019
Show all
Cityland Hướng dẫn sử dụng phần mềm KPIs

Cityland Hướng dẫn sử dụng phần mềm KPIs

5
(6)

Phần mềm KPIs – digiiKPI phiên bản 2.0 của OOC đang được triển khai cho Công ty Bất động sản CityLand.

Ngày 14/6/2018, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC và Công ty CityLand đã tổ chức Hội thảo Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý KPI (digiiKPI) cho các cán bộ lãnh đạo của CityLand.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Hải Hùng đã trình bày, giới thiệu về cách thức vận hành của phần mềm KPIs, cách thức phần mềm KPIs lấy số liệu từ các hệ thống khác và thiết lập báo cáo tự động.

Ông Nguyễn Hải Hùng, Giám đốc Kỹ thuật OOC hướng dẫn sử dụng phần mềm HDSD KPI cho lãnh đạo CityLand

Ông Nguyễn Hải Hùng, Giám đốc Kỹ thuật OOC hướng dẫn sử dụng phần mềm KPIs cho lãnh đạo CityLand

Cũng trong dự án, tư vấn OCD đã hướng dẫn đội ngũ cán bộ quản lý của CityLand chuẩn hóa lại hệ thống KPI đã xây dựng theo chuẩn pháp luận xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI mà OCD áp dụng.

Xem thêm thông tin về Dự án Triển khai phần mềm digiiKPI cho CityLand

Xem thêm thông tin về Phần mềm Quản lý Kết quả digiiKPI của OOC

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 6

As you found this post useful...

Follow us on social media!

%d bloggers like this: