Phần mềm KPIs – Hướng dẫn sử dụng digiiKPI cho CityLand

Triển khai phần mềm quản lý KPIs cho CityLand của OOC

Triển khai phần mềm quản lý KPIs cho CityLand của OOC

5/5 - (1 vote)

Last updated on 28/12/2023

Phần mềm Quản lý KPIs – digiiKPI phiên bản 2.0 của OOC đang được triển khai cho Công ty Bất động sản CityLand.

Phần mềm digii KPI phiên bản 2.0

Ngày 14/6/2018, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC và Công ty CityLand đã tổ chức Hội thảo Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý KPIs (digiiKPI) cho các cán bộ lãnh đạo của CityLand.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Hải Hùng đã trình bày, giới thiệu về cách thức vận hành của phần mềm KPIs, cách thức phần mềm KPIs lấy số liệu từ các hệ thống khác và thiết lập báo cáo tự động.

Cũng trong dự án, tư vấn OCD đã hướng dẫn đội ngũ cán bộ quản lý của CityLand chuẩn hóa lại hệ thống KPI đã xây dựng theo chuẩn pháp luận xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI mà OCD áp dụng.

Tham khảo thêm:

Dự án Triển khai phần mềm digiiKPI cho CityLand

Nâng cấp phần mềm KPI lên phiên bản digiiTeamW hoàn toàn mới

Tháng 3/2022, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC triển khai dự án Nâng cấp phần mềm KPI cho công ty bất động sản CityLand lên phiên bản digiiTeamW 2022 cho Cityland Group – một tập đoàn Bất động sản hàng đầu tại TP Hồ Chí Minh. Trong dự án nâng cấp phần mềm KPI này, dự kiến OOC sẽ triển khai phiên bản digiiTeamW cho Cityland với nhiều thay đổi đáng chú ý.

Tham khảo những tính năng hoàn toàn mới của phần mềm KPI trên phiên bản digiiTeamW tại: Nâng cấp phần mềm KPI cho Cityland lên phiên bản digiiTeamW, một công cụ quản lý KPI hàng đầu.

 

 

Contact Us