Tin dự án

22/10/2021
Sato digiiCAT

Sato tiếp tục sử dụng phần mềm Đánh giá Năng lực digiiCAT

Lần thứ 3, công ty TNHH Sato tin dùng phần mềm Đánh giá Năng lực digiiCAT của OOC. Hợp đồng mua quyền sử dụng phần mềm […]
14/06/2019
Triển khai phần mềm quản lý KPIs cho CityLand của OOC

Phần mềm KPIs – Hướng dẫn sử dụng digiiKPI cho CityLand

Phần mềm Quản lý KPIs – digiiKPI phiên bản 2.0 của OOC đang được triển khai cho Công ty Bất động sản CityLand. Ngày 14/6/2018, Công […]
14/02/2019

Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự tổng thể cho VPIC1

Tháng 01 năm 2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD ký hợp đồng Tư vấn ‘’Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự tổng thể’’ […]
25/01/2019
Vinalines

Cung cấp phần mềm quản lý digiiMS cho Vinalines

Tháng 1 năm 2019, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC ký kết hợp đồng cung cấp Phần mềm Quản lý digiiMS, bao gồm các cấu […]
21/01/2019
TechPro Client

Cung cấp Phần mềm Quản lý Năng lực digiiCAT cho TECHPRO

Tháng 1 năm 2019, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC ký kết hợp đồng cung cấp Phần mềm Quản lý năng lực digiiCAT với Công […]
//]]>