0963 63 60 66

Phần mềm OKR

14/05/2020
Phần mềm OKR là gì? Những tính năng chính của phần mềm OKR?

Phần mềm OKR là gì? Những tính năng chính của phần mềm OKR?

Phần mềm OKR là gì? Phần mềm OKR  có những tính năng nào mà được coi là công cụ giúp theo dõi mục tiêu, tiến trình, […]
11/04/2020
Google OKRs

OKR là gì? Đặt mục tiêu với OKRs – Phương pháp Google

Các nghiên cứu đã cho thấy rằng việc cam kết với một mục tiêu có thể cải thiện hiệu suất của nhân viên. Nhưng cụ thể […]
//]]>