digiiTeamW – OOC cung cấp phần mềm KPI cho doanh nghiệp bất động sản hàng đầu

OOC cung cấp phần mềm KPI cho doanh nghiệp bất động sản top 10

OOC cung cấp phần mềm KPI cho doanh nghiệp bất động sản top 10

Rate this post

Last updated on 19/08/2023

Đầu tháng 11, tại TP Hồ Chí Minh, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC đã chính thức khởi động dự án cung cấp phần mềm KPI cho doanh nghiệp bất động sản  hàng đầu Việt nam – Đất Xanh Group. Với cái bắt tay này, OOC trở thành đối tác tin cậy cung cấp các phần mềm quản lý doanh nghiệp cho tập đoàn. Cũng trong phạm vi dự án, nhóm tư vấn của OCD sẽ tiến hành rà soát và đề xuất cải tiến, hoàn thiện hệ thống KPI hiện tại của tập đoàn.

Khởi động dự án cung cấp Phần mềm KPI cho doanh nghiệp bất động sản

Phát biểu tại Lễ Khởi động, lãnh đạo tập đoàn đều thể hiện quyết tâm triển khai thành công dự án BSC-KPI và OKR, dựa trên cơ sở kinh nghiệm triển khai KPI trong 5 năm qua của tập đoàn. Với tham vọng phát triển rất lớn, Ban lãnh đạo Tập đoàn đề cao vai trò của việc triển khai hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu suất KPI thông suốt và đồng bộ trong toàn tập đoàn. 

Ban lãnh đạo Tập đoàn cũng thể hiện sự tin tưởng vào kinh nghiệm, kiến thức và công cụ tư vấn và triển khai phần mềm của OOC – OCD.

"<yoastmark

 Ông Tăng Văn Khánh, Chủ tịch HĐQT OOC giới thiệu phần mềm KPI cho doanh nghiệp bất động sản tại Lễ Khởi động dự án.

Thay mặt OOC và OCD, Ông Tăng Văn Khánh, Tổng Giám đốc OCD, Chủ tịch HĐQT của OOC cam kết thực hiện thành công dự án, qua đó cải thiện việc quản trị mục tiêu và hiệu suất của Tập đoàn. Ông Khánh cũng giới thiệu tổng quan về Phần mềm KPI digiiTeamW của OOC.

Về Dự án Triển khai Phần mềm KPI cho doanh nghiệp Bất động sản

Trải qua thời gian dài đàm phán, Tập đoàn đã chính thức lựa chọn OOC làm đối tác cung cấp các giải pháp quản lý doanh nghiệp hiệu quả. Trước mắt, hai bên sẽ triển khai dự án đầu tiên cho văn phòng tập đoàn với những nội dung sau:

  • Rà soát điều chỉnh hệ thống BSC – KPI và tư vấn xây dựng OKRs. OOC kết hợp với OCD – Công ty Tư vấn Quản lý sẽ rà soát, điều chỉnh thẻ điểm cân bằng BSC-KPI. Đồng thời tư vấn xây dựng bộ chỉ tiêu OKR. 
  • Cung cấp Phần mềm Quản lý Công việc và Cộng tác, KPI, OKR –  digiiTeamW. Phần mềm KPI digiiTeamW là phần mềm all-in-one. Nó cho phép áp dụng nhiều phương pháp quản lý mục tiêu, hiệu suất trên cùng một hệ thống như OKR, KPI, công việc, dự án. Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ giao việc, giao tiếp và quản lý hiệu suất làm việc. 
  • Cung cấp Phần mềm Quản lý Năng lực digiiCAT. digiiCAT là phần mềm Đánh giá năng lực giúp doanh nghiệp tính điểm nhân viên dựa trên bộ từ điển và khung năng lực quy chuẩn. Kết quả đánh giá cho phép nhà quản lý phân loại nhân viên. Sử dụng phần mềm lâu dài còn cho nhà quản lý nhìn thấy sự phát triển của công ty. Báo cáo và cảnh báo từ digiiCAT sẽ đảm bảo sự kế hoạch đào tạo phù hợp cho sự phát triển của công ty. 

Về Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC

Công ty OOC là nhà cung cấp phần mềm quản trị doanh nghiệp chuyên sâu với hệ sinh thái đa dạng. Sản phẩm của OOC có thể đáp ứng được sâu rộng nhu cầu của nhà quản lý. Sản phẩm của OOC hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp quản lý chuyên sâu về nhân sự, quản lý công việc, hiệu suất, quản lý bán hàng như: phần mềm digiiHRcore, digiiC&B, digiiCAT, digiiTeamW, digiiCRM,… Với những nỗ lực không những nghỉ nhằm chạm đến sự thỏa mãn của khách hàng, OOC tự tin mang lại những giải pháp thông minh, những phần mềm linh hoạt phù hợp với nhu cầu quản lý của công ty.

Một số khách hàng tiêu biểu

Liên hệ

Công ty Giải pháp Công nghệ OOC

_______________________________

Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp digiiMS

digiiHRCore | digiiC&B | digiiCAT | digiiTeamW (KPI, OKR)

Hotline/Zalo: 0886595688

Email: [email protected]

Contact Us