Phần mềm KPI

Phần mềm KPI là phần mềm giúp doanh nghiệp thiết kế bản đồ chiến lược, hệ thống mục tiêu, hệ thống chỉ tiêu KPI, hỗ trợ nhập liệu hoặc tích hợp để tự động lấy dữ liệu và báo cáo KPI.

Chỉ số KPI – Key Performnance Indicator – là chỉ số đánh giá hiệu quả trọng yếu, được xây dựng từ chiến lược phát triển doanh nghiệp, qua phương pháp Thẻ điểm cân bằng – Balanced ScoreCards (BSC).

Chỉ số KPI là công cụ hữu ích để triển khai các mục tiêu chiến lược và quản lý hiệu suất doanh nghiệp.

KPI cần đáp ứng các yêu cầu:
– Key – Phản ánh các mục tiêu chiến lược
– Performance – Là chỉ số phản ánh hiệu suất, không phải là kết quả.
– SMART – Cụ thể, Đo lường được, Có thể đạt được, Phù hợp (với chức năng), và Có thời hạn cụ thể.

Triển khai KPI cần có chiến lược hoặc định hướng chiến lược doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức và phân bổ chức năng rõ ràng, lãnh đạo doanh nghiệp quyết tâm.

Doanh nghiệp cần có công cụ theo dõi phù hợp, có thể tự động câp nhật chỉ tiêu, cung cấp KPI dashboard và các báo cáo sinh động, cập nhật – Phần mềm KPI.

KPI có 2 tác dụng là triển khai chiến lược và quản lý hiệu suất, đồng thời làm đầu vào cho đánh giá hiệu quả của nhân viên, căn cứ trả lương, thưởng.

Triển khai KPI có thể dẫn đến xáo trộn trong doanh nghiệp nên cần quản lý sự thay đổi để đảm bảo mọi việc diễn ra trơn tru. Trong đó, truyền thông KPI là yếu tố quan trọng.

25/03/2024
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý KPI - digiiTeamW cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng XMC

Phần mềm Quản lý KPI cho Công ty Xây dựng XMC

Vừa qua, OOC đã có buổi hướng dẫn sử dụng phần mềm KPI – digiiTeamW cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng XMC. Tham […]
25/03/2024
Đào tạo KPI cho Công ty CP Tập đoàn Bách Việt

Đào tạo KPI cho Công ty CP Tập đoàn Bách Việt

Ngày 23/3, Ông Tăng Văn Khánh, Co-founder của OOC đã thực hiện buổi đào tạo Xây dựng và triển khai KPI cho Tập đoàn Bách Việt […]
05/02/2024
Ra mắt ứng dụng digiiTeamW phiên bản Mobile App

Ra mắt ứng dụng digiiTeamW phiên bản Mobile App

Đầu tháng 02/2024, OOC chính thức ra mắt ứng dụng digiiTeamW phiên bản Mobile App với những tính năng độc đáo giúp Nhà quản lý quản […]
17/01/2024
[digiiTeamW] Cung cấp phần mềm KPI cho Công ty Xây dựng Tây Ninh Tanideco

[digiiTeamW] Cung cấp phần mềm KPI cho Công ty Xây dựng Tây Ninh

Ngày 17/01/2024, OOC đã có buổi hướng dẫn phần mềm KPI cho Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị Tây Ninh Tanideco Cung cấp […]
17/01/2024
[digiiTeamW] Cung cấp phần mềm KPI cho Công ty Bất động sản Thành phố Vàng

[digiiTeamW] Cung cấp phần mềm KPI cho Công ty Bất động sản Thành phố Vàng

Ngày 17/01/2024, OOC đã có buổi hướng dẫn phần mềm KPI cho Công ty Bất động sản TPV Cung cấp phần mềm KPI digiiTeamW cho Công […]

Contact Us