0963 63 60 66

Phần mềm OKR là gì? Những tính năng chính của phần mềm OKR?

SaaS là gì? Giải đáp 10 câu hỏi thường gặp nhất về SaaS
SaaS là gì? Giải đáp 10 câu hỏi thường gặp nhất về SaaS
14/05/2020
CRM là gì? 6 lý do đầu tư phần mềm CRM
CRM là gì? 6 lý do đầu tư phần mềm CRM
14/05/2020
Show all
Phần mềm OKR là gì? Những tính năng chính của phần mềm OKR?

Phần mềm OKR là gì? Những tính năng chính của phần mềm OKR?

Phần mềm OKR là gì? Phần mềm OKR  có những tính năng nào mà được coi là công cụ giúp theo dõi mục tiêu, tiến trình, khối lượng hoàn thành công việc trong doanh nghiệp?

✅OKR là gì? 

OKR (Objectives and Key results) là một phương pháp quản trị doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp định lượng và tạo ra những kết quả then chốt (key results) cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu (objectives) trong một thời hạn nhất định, thường là theo quý.

Các chỉ số OKR có thể được sử dụng ở cấp độ công ty, nhóm hoặc cá nhân. OKRs cũng được chia sẻ để các phòng ban thấy rõ các mục tiêu và kết quả then chốt. Từ đó, phòng ban hay nhóm có thể ưu tiên nỗ lực vào những việc quan trọng nhất.

Ứng dụng OKR có những ưu điểm gì?

 • Đơn giản, dễ hiểu khi áp dụngChỉ với những kết quả then chốt (Key Result) có tính định lượng, OKR sẽ nhanh chóng đưa ra cái nhìn tổng quát về tiến trình làm việc trong toàn doanh nghiệp.
 • Tăng sự tập trung vào mục tiêu chiến lược: Những Key Results cụ thể đều hướng đến hiện thực hóa mục tiêu (Objectives) của doanh nghiệp trong một thời hạn nhất định.
 • Cung cấp công cụ đo lường hiệu quả: Key Result chính là các dấu mốc để đo lường và xác định vị trí của doanh nghiệp trong tiến trình phát triển.
 • Linh hoạt đổi mới: các Key Result được đặt ra với tiêu chí ngắn hạn. Vì vậy, doanh nghiệp có thể dễ dàng điều chỉnh để thay đổi kế hoạch.
 • Minh bạch thông tin: OKR phát triển một môi trường làm việc mở, khi tất cả thành viên từ CEO đến thực tập sinh đều có thể theo dõi mọi thông tin của doanh nghiệp.
 • Nâng cao hiệu suất công việc: Với những nhiệm vụ cụ thể được định sẵn, sẽ định hướng hiệu quả sự nỗ lực làm việc của đội ngũ nhân viên, qua đó nâng cao hiệu suất trong công việc..

✅Phần mềm OKR là gì? 

Phần mềm OKR là công cụ giúp doanh nghiệp theo dõi mục tiêu, tiến trình và khối lượng hoàn thành công việc của công ty, bộ phận, nhóm làm việc và cá nhân. Các kết quả đánh giá cuối kỳ có thể được sử dụng để phục vụ cho thống kê và phân tích dữ liệu hoạt động của quản trị nhân sự. 

✅Tính năng chính của phần mềm OKR

Khi doanh nghiệp khó xác định được các yếu tố chiến lược để quản lý hiệu quả công việc như yêu cầu của phương pháp luận thẻ điểm cân bằng BSC, cách xây dựng hệ thống quản lý mục tiêu và kết quả chính yếu như OKR là một lựa chọn tốt. Phần mềm OKR là công cụ giúp doanh nghiệp quản lý các mục tiêu và kết quả cốt lõi, từ đó xây dựng các biện pháp và các hoạt động thực hiện cụ thể nhằm đạt mục tiêu đặt ra. Dưới đây là một số tính năng chính của phần mềm OKR:

📌Đối với Ban giám đốc/Lãnh đạo

 • Đặt mục tiêu và các kết quả chính yếu của công ty
 • Theo dõi tiến độ công việc theo mục tiêu/kết quả giao về bộ phận, nhóm làm việc, nhóm dự án
 • Xem các báo cáo OKR để kịp thời đưa ra định hướng, thúc đẩy, hỗ trợ các bộ phận, các nhóm hoàn thành kết quả đặt ra

📌Trưởng bộ phận/trưởng nhóm

 • Đặt mục tiêu và các kết quả chính yếu của bộ phận/nhóm
 • Giao các hoạt động gắn với mục tiêu hoặc kết quả chính yếu cho cá nhân trong bộ phận/nhóm và các cá nhân liên quan
 • Theo dõi tiến độ công việc theo mục tiêu/kết quả giao cho cá nhân trong bộ phận/nhóm
 • Trao đổi, bình luận, đánh giá nhanh các hoạt động của các cá nhân trong bộ phận/nhóm nhằm hỗ trợ đạt mục tiêu cá nhân và mục tiêu chung của bộ phận/nhóm
 • Xem các báo cáo để kịp thời đưa ra quyết định kịp thời, thúc đẩy, hỗ trợ các cá nhân hoàn thành mục tiêu

📌Nhân viên

 • Tự đăng ký mục tiêu và kết quả chính yếu của cá nhân dựa trên mục tiêu bộ phận
 • Tự đăng ký các hoạt động để thực hiện gắn với mục tiêu hoặc kết quả đặt ra
 • Tự theo dõi, cập nhật mức độ hoàn thành kết quả cá nhân và tiến độ công việc theo mục tiêu/kết quả của cá nhân
 • Giao hoạt động cho các cá nhân khác trong nhóm nhằm đạt được mục tiêu và kết quả của nhóm hoặc cá nhân
 • Trao đổi, bình luận, đánh giá nhanh các hoạt động của mình hoặc của các cá nhân khác nhằm hỗ trợ đạt mục tiêu cá nhân và mục tiêu chung của bộ phận/nhóm

📌Bộ phận nhân sự

Xem và sử dụng báo cáo kết quả cuối kỳ cho các hoạt động quản trị nhân sự

OKR là cách làm khác biệt căn bản ở sự trao đổi thường xuyên nhằm thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện để đạt được mục tiêu. Phần mềm OKR giúp tạo nên lửa của người làm việc, chú trọng vào suy nghĩ làm gì để đạt kết quả tốt nhất. 

Nguồn: Công ty Giải pháp Công nghệ OOC

 

//]]>