quản lý dự án

22/06/2022

Phần mềm Quản lý Dự án digiiPM

Dự án là gì? Dự án là một tập hợp các hoạt động có liên quan đến nhau được thực hiện trong một khoảng thời gian có […]
25/03/2022
Sơ đồ nguyên nhân - kết quả trong quản trị dự án

Sơ đồ nguyên nhân – kết quả trong quản lý dự án

Trong quá trình tiến hành dự án, không thể tránh được những khó khăn, thách thức. Để vượt qua, doanh nghiệp cần tìm ra trở ngại […]
04/03/2022
Top 8 biểu đồ quản lý dự án

Top 9 biểu đồ sử dụng phổ biến trong quản lý dự án

Để trở thành một quản lý dự án, bạn cần phải chăm chỉ, tư duy nhanh nhạy và giỏi kỹ năng mềm. Tuy nhiên, cũng có […]
09/09/2021
Công cụ hỗ trợ quản lý dự án theo 5 bước

Công cụ hỗ trợ quản lý dự án theo 5 bước

Để quản lý một dự án, nhà đội/nhóm cần nhiều hơn một sự xuất chúng. Điều này là dễ hiểu khi mỗi dự án lại có […]
06/09/2021
Phần mềm Quản lý Công việc digiiTeamW

Phần mềm Quản lý Công việc digiiTeamW – KPI, OKR

Tại sao chúng tôi phát triển Phần mềm Quản lý Công việc digiiTeamW Lý do chúng tôi phát triển Phần mềm Quản lý Công việc và […]

Contact Us

//]]>