Phần mềm đánh giá năng lực nhân viên cho công ty sản xuất điện tử Nhật – SATO

Phần mềm đánh giá năng lực nhân viên cho công ty sản xuất điện tử từ Nhật

Phần mềm đánh giá năng lực nhân viên cho công ty sản xuất điện tử từ Nhật

5/5 - (1 vote)

Last updated on 19/11/2023

Phần mềm Đánh giá Năng lực nhân viên digiiCAT tiếp tục được SATO, công ty chuyên sản xuất thiết bị điện tử từ Nhật sử dụng trong đánh giá năng lực nhân viên. Hợp đồng cung cấp phần mềm với Sato diễn ra trong 3 tháng từ ngày 5/10/2021.

Về Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC

OOC là một công ty công nghệ chuyên cung cấp các phần mềm chuyên sâu. Phần mềm digiiMS giúp giải quyết đa dạng những bài toán trong quản lý doanh nghiệp. Hệ sinh thái OOC bao gồm quản lý nhân sự, bán hàng, quản lý công việc và năng lực. Hiện nay, các phân hệ phần mềm digiiHRcore, digiiC&B, digiiCAT, digiiTeamW, … đã được nhiều khách hàng tin dùng. 

digiiMS Phần mềm quản trị doanh nghiệp

digiiMS Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Kế thừa kinh nghiệm hơn 20 năm từ Công ty Tư vấn Quản lý OCD, OOC tự tin giải quyết các nghiệp vụ quản lý một cách chuyên sâu, hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thông minh. 

Về Công ty TNHH Sato

Công ty TNHH Sato Việt Nam được thành lập từ năm 2004, là công ty thành viên của Sato Holdings có trụ sở chính tại Nhật Bản. Sato là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực máy in mã vạch. Hiện nay, Sato cũng đang dạng hóa sản phẩm khi mở rộng phát triển nhiều các phụ kiện, máy móc và tiện ích trong sản xuất, thiết kế nhãn dán. 

Công ty TNHH Sato Việt Nam

Công ty TNHH Sato Việt Nam

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Sato cung cấp đa dạng các giải pháp từ đẩy mạnh kinh doanh, đám mây tới tiết kiệm nhân lực và tài nguyên, an ninh an toàn. Gần 20 lĩnh vực đã có sự tham gia sâu rộng của Sato. 

Dự án phần mềm đánh giá năng lực nhân viên digiiCAT cho SATO Việt na,

Dựa trên sự kết quả tích cực từ hai lần hợp tác trước, phần mềm đánh giá năng lực nhân viên cho digiiCAT tiếp tục được công ty chuyên sản xuất điện tử SATO sử dụng trong việc đánh giá nhân sự cuối năm.

Phần mềm digiiCAT giúp công ty sản xuất điện tử của Nhật tính điểm nhân viên dựa trên bộ từ điển và khung năng lực quy chuẩn. Kết quả đánh giá cho phép nhà quản lý phân loại nhân viên. Sử dụng phần mềm lâu dài còn cho nhà quản lý nhìn thấy sự phát triển của công ty. Báo cáo và cảnh báo từ digiiCAT sẽ đảm bảo sự kế hoạch trainning phù hợp cho sự phát triển của công ty. 

Contact Us