chấm công

25/09/2022

5 tác động tích cực của hệ thống chấm công chính xác

Một doanh nghiệp chỉ có thể bám sát hiệu suất hoạt động của mình, đáp ứng thời hạn và thành công khi sử dụng thời gian […]
09/09/2022

Hình thức chấm công phổ biến cho doanh nghiệp

Chấm công là một điều vô cùng quan trọng và không thể thiếu đối với các doanh nghiệp hiện nay. Việc chấm công sẽ giúp chủ […]
14/12/2021

Giải pháp Chấm Công AI, cần thiết hơn trong mùa dịch

Trong thời đại 4.0, Big Data, Cloud, IoT,… đang là những công nghệ lên ngôi cách mạng hóa phương thức kinh doanh sản xuất và tạo […]
03/07/2021
Giải pháp chấm công thời gian

Chấm công – Làm sao cho chuẩn ?

“Chấm công” giờ đây đã không còn trở nên xa lạ trong mắt các nhà quản lý doanh nghiệp. Trên thực tế, quản lý nhân sự […]
28/05/2021

Phần mềm chấm công – Ngăn chặn kẻ cắp thời gian

Thời gian là tiền bạc. Nếu nhân viên làm việc không hiệu quả trong giờ làm việc, thì bạn sẽ là người chịu thiệt đầu tiên. […]

Contact Us