Phần mềm CRM

06/09/2021
The difference between CRM B2B and B2C

CRM B2B and B2C: What is the difference?

There are many enterprises that are struggling with customer information management or customer retention. In the current economic situation, enterprises have to emphasize on customer relationships […]
01/09/2021
Khó khăn ngành bán hàng

Khó khăn ngành bán hàng và phần mềm digiiCRM

Bán hàng là ngành nghề thuộc top phổ biến nhất, được tuyển dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với […]

Contact Us