Công cụ quản lý

26/09/2021
Quản lý công việc với 5W2H

5W2H là gì? Quản lý công việc với 5W2H

5W2H là gì? 5W2H có ý nghĩa như thế nào trong quản lý công việc? Vai trò của 5W2H đối với doanh nghiệp ra sao? Bạn […]
23/09/2021
10 quy tắc xây dựng WBS

WBS là gì? 10 quy tắc thiết kế Work Breakdown Structure

Work Breakdown Structure, hay WBS là một bước không thể thiếu trong Quản lý dự án. WBS tạo nền tảng cho dự án, giúp quản lý […]
08/07/2020
OKR là gì? Tại sao UBER, GOOGLE ứng dụng OKR hiệu quả?

OKR là gì? Tại sao Google, Uber sử dụng OKR hiệu quả?

OKR là gì? Tại sao phương pháp OKR lại được minh chứng hiệu quả bởi thành công của nhiều bộ máy quản lý các tập đoàn […]
12/03/2020
Tầm quan trọng của JD trong doanh nghiệp

JD là gì? Cách viết JD hiệu quả nhất

Trong Quản trị nguồn nhân lực thường hay nhắc đến khái niệm JD hay bản Mô tả công việc. Thuật ngữ này được sử dụng xuyên […]
12/09/2019
Bạn đã hiểu thế nào về JD?

Bạn hiểu thế nào về JD?

JDs là gì? Bản mô tả công việc hay JDs (Job Description), là tài liệu mô tả công việc cụ thể, về chức năng, nhiệm vụ […]

Contact Us