KFC

12/07/2022

Phân tích Case Study: Vì sao KFC thất bại ở Israel?

Mặc dù Đại tá Harland Sanders – người sáng lập KFC đã qua đời vào năm 1980, hình ảnh của ông vẫn sống mãi trong lòng […]

Contact Us