định danh điện tử (VNEID)

26/06/2023
định danh điện tử

Tài khoản định danh điện tử là gì? Có bắt buộc phải đăng kí không?

Hiện nay, Nhà nước đang đẩy mạnh phát triển định danh điện tử để phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Vậy tài khoản định danh […]

Contact Us