Quản trị doanh nghiệp thời Covid-19

Quản trị doanh nghiệp thời khủng hoảng do ảnh hưởng của Covid-19. Công cụ quản lý. Giải pháp quản lý. Biện pháp vượt khủng hoảng.

Những giải pháp gia tăng năng lực cạnh tranh, giảm thiểu chi phí, tinh gọn bộ máy và nhân sự. Nâng cao hiệu quả và năng suất lao động.

26/06/2022

Post COVID: What should companies do next? 5 digital transformation strategies to adapt

In Vietnam, the COVID outbreak has subsided for the time being, and things appear to be returning to normal. However, many firms have shuttered or are […]
14/12/2021

Giải pháp Chấm Công AI, cần thiết hơn trong mùa dịch

Trong thời đại 4.0, Big Data, Cloud, IoT,… đang là những công nghệ lên ngôi cách mạng hóa phương thức kinh doanh sản xuất và tạo […]
15/10/2021
digiiTeamW Discount Voucher

Phần mềm Quản lý Công việc và Cộng tác digiiTeamW – OOC digiiMS khuyến mại tháng 10

Hỗ trợ Doanh nghiệp vượt đại dịch Đại dịch Covid-19 đã gây ra những tổn thất nghiêm trọng cho các doanh nghiệp. Hơn lúc nào hết, […]
11/08/2021
6 buoc nang cao de khang doanh nghiep mua dich

6 bước nâng cao đề kháng doanh nghiệp mùa dịch

Thực hiện theo chỉ đạo của Nhà nước và UBND các tỉnh, Thành phố, người dân tại các vùng có dịch yêu cầu thực hiện giãn […]

Contact Us