Scrum

24/09/2023
Những phương pháp quản lý dự án

Những phương pháp quản lý dự án hiệu quả nhất

Tổng quan về quản lý dự án Quản lý dự án là một phạm trù quản lý đặc biệt dành cho việc lập kế hoạch, tổ […]
18/08/2023
Mô hình Scrum là gì? Ứng dụng Scrum trong Quản lý dự án

Mô hình Scrum là gì? Ứng dụng Scrum trong Quản lý dự án

Scrum – mô hình quản lý dự án mà hầu như ai cũng nghe nói về nó ít ra một lần. Có thể bạn đã nghe […]

Contact Us