Mô hình quản lý

28/11/2022

Tầm quan trọng của Quản trị nguồn Nhân lực

Quản trị nguồn nhân lực nằm trong số các chiến lược then chốt, quyết định đến sự thành công của mỗi tổ chức, doanh nghiệp. Để […]
31/10/2022

Mô hình 9 hộp trong Quản trị tài năng (9 Box grid for talent management)

Mô hình 9 hộp (9 Box grid) trong Quản trị tài năng là gì là gì? Vậy thì mô hình 9 hộp trong Quản trị tài […]
27/07/2020
Phần mềm quản lý sản xuất digiiPM - lợi ích và tính năng vượt trội

Nhà quản lý sản xuất cần có những kỹ năng nào?

Quản lý sản xuất là hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp. Quản lý sản xuất gắn kiền với các […]
01/11/2019
Quản lý tập trung và quản lý phi tập trung trong doanh nghiệp

Quản lý tập trung và quản lý phi tập trung trong doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp đều có thể lựa chọn xây dựng hệ thống quản lý của mình dựa trên 1 trong 2 phương thức quản lý: Quản […]

Contact Us