Mô hình quản lý

27/07/2020
Phần mềm quản lý sản xuất digiiPM - lợi ích và tính năng vượt trội

Nhà quản lý sản xuất cần có những kỹ năng nào?

Quản lý sản xuất là hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp. Quản lý sản xuất gắn kiền với các […]
01/11/2019
Quản lý tập trung và quản lý phi tập trung trong doanh nghiệp

Quản lý tập trung và quản lý phi tập trung trong doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp đều có thể lựa chọn xây dựng hệ thống quản lý của mình dựa trên 1 trong 2 phương thức quản lý: Quản […]

Contact Us

//]]>