Mô hình quản lý

30/11/2023
Six Sigma là gì? Phương pháp quản lý chất lượng dự án mạnh mẽ

Six Sigma là gì? Phương pháp quản lý chất lượng mạnh mẽ

Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào những doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, […]
30/11/2023
Rational Unified Process là gì? Khám phá chi tiết về RUP

Rational Unified Process là gì? Khám phá chi tiết về RUP

Phát triển phần mềm ngày càng trở nên phức tạp, đòi hỏi sự quản lý kỹ thuật và tổ chức chặt chẽ để đảm bảo dự […]
28/11/2022

Tầm quan trọng của Quản trị nguồn Nhân lực

Quản trị nguồn nhân lực nằm trong số các chiến lược then chốt, quyết định đến sự thành công của mỗi tổ chức, doanh nghiệp. Để […]
31/10/2022

Mô hình 9 hộp trong Quản trị tài năng (9 Box grid for talent management)

Mô hình 9 hộp (9 Box grid) trong Quản trị tài năng là gì là gì? Vậy thì mô hình 9 hộp trong Quản trị tài […]
27/07/2020
Phần mềm quản lý sản xuất digiiPM - lợi ích và tính năng vượt trội

Nhà quản lý sản xuất cần có những kỹ năng nào?

Quản lý sản xuất là hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp. Quản lý sản xuất gắn kiền với các […]

Contact Us