Dự án

08/04/2024
dự án chuyển đổi số cho nhà máy sản xuất

Dự án chuyển đổi số cho Nhà Máy Sản Xuất Thiết Bị Điện Tử

Trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong ngành công nghiệp sản xuất thiết bị điện tử, việc áp dụng các giải pháp chuyển đổi […]
17/01/2024
[digiiTeamW] Cung cấp phần mềm KPI cho Công ty Xây dựng Tây Ninh Tanideco

[digiiTeamW] Cung cấp phần mềm KPI cho Công ty Xây dựng Tây Ninh

Ngày 17/01/2024, OOC đã có buổi hướng dẫn phần mềm KPI cho Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị Tây Ninh Tanideco Cung cấp […]
17/01/2024
[digiiTeamW] Cung cấp phần mềm KPI cho Công ty Bất động sản Thành phố Vàng

[digiiTeamW] Cung cấp phần mềm KPI cho Công ty Bất động sản Thành phố Vàng

Ngày 17/01/2024, OOC đã có buổi hướng dẫn phần mềm KPI cho Công ty Bất động sản TPV Cung cấp phần mềm KPI digiiTeamW cho Công […]
12/01/2024
Cung cấp phần mềm đánh giá năng lực nhân viên digiiCAT cho Công ty Công nghệ Appota

Cung cấp phần mềm đánh giá năng lực nhân viên digiiCAT cho Công ty Công nghệ Appota

Tháng 1/2024, Appota tin tưởng và tiếp tục tái sử dụng phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT cho công ty công nghệ. Về Công ty […]
28/12/2023
[digiiTeamW] Dự án phần mềm KPI cho Công ty Xây dựng XMC

[digiiTeamW] Dự án phần mềm KPI cho Công ty Xây dựng XMC

Dự án phần mềm KPI digiiTeamW cho Công ty CP Xây dựng Xuân Mai (XMC) Tháng 12-2023, OOC chính thức triển khai dự án phần mềm […]

Contact Us