Phần mềm CRM B2B

05/09/2021
Tối ưu chu trình bán hàng B2B với phần mềm digiiCRM

Phần mềm Bán hàng B2B digiiCRM

Khái niệm CRM đã xuất hiện vào năm 1995 của thế kỷ trước. Ngày nay phần mềm CRM đã được đa dạng để phù hợp với […]
21/05/2020
Các tính năng của phần mềm CRM - những phương án doanh nghiệp có thể lựa chọn

Các tính năng của phần mềm CRM – những phương án doanh nghiệp có thể lựa chọn

“79% of marketing leads never convert into sales” “61% of B2B marketers send all leads directly to Sales; however, only 27% of those leads will be […]
21/01/2020
Khác biệt nổi bật CRM cho B2B và B2C

Doanh nghiệp B2B có cần ứng dụng CRM?

“Nếu gọi mối quan hệ với khách hàng là trái tim của sự thành công trong kinh doanh, thì CRM là van bơm máu nuôi sống […]

Contact Us