Phần mềm ERP

13/05/2020
Tổng quan về Giải pháp ERP

Tổng quan về Giải pháp ERP – Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Giải pháp ERP là gì?  Giải pháp ERP – Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp là phần mềm mà các tổ chức sử dụng để quản […]
10/09/2019
Nhìn lại sự cố chuyển đổi số của PNJ

Nhìn lại sự cố chuyển đổi số của PNJ

Không có sự chuyển đổi nào là dễ dàng, nhất là với một doanh nghiệp lớn. Đó luôn là những giai đoạn khó khăn, thậm chí […]
29/08/2019
Phần mềm quản trị doanh nghiệp là gì?

Phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp là gì?

Trong thời đại mới, các doanh nghiệp có vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy và định hình sức mạnh của nền kinh tế quốc […]
25/07/2019
Phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp ERP

Lợi ích của Phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp ERP

Phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp ERP là một bộ ứng dụng có thể tùy chỉnh cho phép doanh nghiệp tích hợp và quản […]
20/05/2019
Các công cụ quản lý và làm việc hữu ích

4 lý do các công ty cần ứng dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp

Ngày nay chúng ta được bao quanh bởi công nghệ trong cả môi trường cá nhân và chuyên nghiệp, giúp việc hoàn thành bất kì công […]

Contact Us