Phần mềm chấm công

31/03/2023
digiiTime

Phần mềm chấm công digiiTime

Phần mềm chấm công digiiTime của OOC giúp doanh nghiệp quản lý việc đăng ký ca/thời gian làm việc của nhân viên, kết nối dữ liệu […]
22/03/2023

Những tính năng cần thiết khi bạn lựa chọn phần mềm chấm công

Phần mềm chấm công có thể giúp ích cho các doanh nghiệp về nhiều mặt. Giúp quản lý theo dõi giờ làm việc của nhân viên, […]
25/09/2022

5 tác động tích cực của hệ thống chấm công chính xác

Một doanh nghiệp chỉ có thể bám sát hiệu suất hoạt động của mình, đáp ứng thời hạn và thành công khi sử dụng thời gian […]
14/12/2021

Giải pháp Chấm Công AI, cần thiết hơn trong mùa dịch

Trong thời đại 4.0, Big Data, Cloud, IoT,… đang là những công nghệ lên ngôi cách mạng hóa phương thức kinh doanh sản xuất và tạo […]
03/07/2021
Giải pháp chấm công thời gian

Chấm công – Làm sao cho chuẩn ?

“Chấm công” giờ đây đã không còn trở nên xa lạ trong mắt các nhà quản lý doanh nghiệp. Trên thực tế, quản lý nhân sự […]

Contact Us