5 tác động tích cực của hệ thống chấm công chính xác

Rate this post

Last updated on 11/06/2023

Một doanh nghiệp chỉ có thể bám sát hiệu suất hoạt động của mình, đáp ứng thời hạn và thành công khi sử dụng thời gian một cách hiệu quả. Để làm được điều này, cần phải lưu giữ các bản ghi chính xác về hoạt động của hệ thống nhân sự. Những yếu tố cần thiết này khiến cho việc chấm công cần thiết cho bất kỳ doanh nghiệp thành công nào, đặc biệt là khi có sự hỗ trợ từ Hệ thống chấm công bằng phần mềm cho ra dữ liệu chính xác sẽ đem lại nhiều tác động tích cực tới doanh nghiệp.

1. Hệ thống chấm công chính xác tạo sự minh bạch khi truy xuất dữ liệu

Dữ liệu chấm công chính xác là căn cứ rõ ràng nhất khi doanh nghiệp cần truy xuất dữ liệu về các hoạt động của nhân viên như số giờ làm, tính chuyên cần và các nhiệm vụ nhân sự khác. Bên cạnh đó nguồn dữ liệu này còn có thể giúp hạn chế xích mích giữa người sử dụng lao động và nhân viên. Có dữ liệu minh bạch liên quan đến việc chấm công giúp bạn dễ dàng giải quyết các thắc mắc và vấn đề của nhân viên. Dữ liệu chấm công chính xác thường được theo dõi và kết xuất nhanh nhất từ Hệ thống chấm công phù hợp.

Hệ thống chấm công giúp quản lý thời gian làm việc hiệu quả của nhân sự 2. Hỗ trợ đắc lực cho báo cáo

Với một hệ thống chấm công tốt, dữ liệu chấm công sẽ có sẵn trên dữ liệu phần mềm và các đối tượng nhân sự sử dụng có thể dễ dàng tóm tắt nó trong các báo cáo. Điều này có thể giúp hoạt động của doanh nghiệp đi vào chi tiết và rõ ràng hơn, đồng thời giúp họ hiểu cần bao nhiêu giờ làm việc cho các nhiệm vụ cụ thể. Không nhất thiết khi cấp trên luôn phải kiểm soát số giờ làm việc của nhân viên trong doanh nghiệp 24/7 nhưng nhờ hệ thống chấm công mà vẫn có thể đảm bảo rằng dữ liệu luôn được ghi lại và báo cáo chính xác.

3. Hệ thống chấm công hỗ trợ tối ưu hóa quy trình làm việc

Biết những nhiệm vụ nào khó hơn và tốn nhiều thời gian là chìa khóa mang lại hiệu quả cho nhân viên. Nếu không có tính năng chấm công tốt, việc hoàn thành công việc không bao giờ là dễ dàng. Thiết lập quy trình làm việc đòi hỏi phải hiểu khối lượng công việc, ước tính thời gian và thời hạn. Một hệ thống chấm công tốt sẽ cho phép người sử dụng lao động hiểu được cần bao nhiêu thời gian cho các công việc cụ thể để quá trình hoàn thành công việc không lãng phí quá nhiều công sức và thời gian mà vẫn đảm bảo hiệu quả. Bên cạnh đó, quy trình tính lương và thanh toán cũng có căn cứ chính xác và dễ dàng hơn để thực hiện.

4. Góp phần kiến tạo văn hóa doanh nghiệp

Hệ thống chấm công tốt thúc đẩy kỷ luật và tinh thần tốt hơn. Điều này thường là do nhân viên có thể thấy chính xác lượng thời gian dành cho các nhiệm vụ công việc cụ thể, mang lại cho họ cảm giác được trao quyền và tự chủ. Khi nhiều cá nhân có thể phát triển vì có trách nhiệm quản lý thời gian của chính họ thì một tập thể cũng sẽ có xu hướng làm việc tốt hơn.

5. Cải thiện quản lý dự án

Muốn biết ai làm việc hiệu quả trong công ty? Muốn biết dự án quan trọng ai có thể đảm đương? Hoạt động chấm công qua phần mềm trước hết có thể giúp doanh nghiệp theo dõi hiệu suất của từng nhân viên để đánh giá trong từng dự án lớn nhỏ của doanh nghiệp. Hơn nữa, việc chấm công sẽ giúp quản lý chi phí ước tính – một yếu tố quan trọng để một dự án được gây dựng thành công. 

Những tác động tích cực của chấm công là hoàn toàn không thể phủ nhận trong quá trình vận hành của một doanh nghiệp. Hiểu và sử dụng tối đã được phần mềm chấm công có thể sẽ gặp không ít khó khăn nhưng với trợ giúp từ hệ thống này, doanh nghiệp có thể hoạt động hiệu quả với năng suất tối đa của nhân sự.

Phần mềm Quản lý Đãi ngộ – Tính lương digiiC&B

Contact Us