Phần mềm khung năng lực

18/09/2023
Triển khai phần mềm đánh giá năng lực cho Công ty Xổ số Việt Nam

Triển khai phần mềm đánh giá năng lực cho Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam

Tháng 9/2023, OOC triển khai dự án phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT cho Công ty Xổ số điện toán Việt Nam. Phần mềm đánh […]
01/06/2021
Phần mềm quản lý năng lực digiiCAT

Taikisha triển khai tiếp phần mềm đánh giá năng lực nhân viên digiiCAT

Là một trong những khách hàng đầu tiên của OOC sử dụng phần mềm đánh giá năng lực nhân viên digiiCAT, Taikisha Vietnam Engineering Inc. – […]
21/05/2020
Năng lực là gì

Năng lực là gì? Đánh giá năng lực nhân viên hiệu quả

Năng lực là gì? Lợi ích của đánh giá năng lực trong doanh nghiệp? Làm thế nào để đánh giá năng lực nhân viên hiệu quả? […]
12/03/2019
OOC cung cấp Phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT cho Taikisha Việt nam

Phần mềm đánh giá năng lực cho công ty xây dựng công nghiệp Taikisha

Tháng 3 năm 2019, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC ký kết hợp đồng cung cấp Phần mềm đánh giá năng lực cho công ty […]
25/01/2019
Vinalines - Phần mềm quản lý digiiMS

Cung cấp phần mềm quản lý digiiMS cho Vinalines

Tháng 1 năm 2019, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC ký kết hợp đồng cung cấp Phần mềm Quản lý digiiMS, bao gồm các cấu […]

Contact Us