Taikisha triển khai tiếp phần mềm đánh giá năng lực nhân viên digiiCAT

Phần mềm quản lý năng lực digiiCAT
Rate this post

Last updated on 19/08/2023

Là một trong những khách hàng đầu tiên của OOC sử dụng phần mềm đánh giá năng lực nhân viên digiiCAT, Taikisha Vietnam Engineering Inc. – Công ty cung cấp hệ thống điện, nước, nước thải công nghiệp hàng đầu của Nhật tại thị trường Việt nam tiếp tục triển khai phần mềm đánh giá năng lực nhân viên digiiCAT vào đánh giá nhân sự năm 2021. Điều này chứng tỏ hiệu quả mà phần mềm digiiCAT mang lại cho Taikisha.

Phần mềm đánh giá năng lực nhân viên digiiCAT

digiiCAT là phần mềm đánh giá năng lực theo phương pháp khung năng lực, một trong những phần mềm quan trọng cấu thành hệ phần mềm quản lý doanh nghiệp digiiMS do Công ty Giải pháp Công nghệ OOC phát triển. 

Giao diện phần mềm digiiCAT

Giao diện báo cáo đánh giá năng lực trên phần mềm digiiCAT

Phần mềm digiiCAT kết thừa kinh nghiệm tư vấn hệ thống đánh giá năng lực theo phương pháp khung năng lực độc quyền COID do Công ty Tư vấn Quản lý OCD phát triển, trên cơ sở các phương pháp đánh giá năng lực nổi tiếng của MIT và Havard.

Khung năng lực COID

Khung năng lực COID

Công ty Giải pháp Công nghệ OOC

Công ty Giải pháp Công nghệ OOC là công ty tiên phong trong việc triển khai các phương pháp quản lý tiên tiến của Mỹ lên phần mềm như Khung năng lực (Havard), BSC-KPI (Kaplan), OKR, Chuỗi giá trị (Michael Porter), giúp hiện thực hóa số hóa các phương pháp quản lý của doanh nghiệp với các chuẩn quản lý mới nhất của thế giới.

OOC cung cấp hệ phần mềm quản lý doanh nghiệp digiiMS, bao gồm các phần mềm/phân hệ sau:

Mặc dù mới có mặt trên thị trường, các phần mềm của OOC đã được nhiều khách hàng lớn tin dùng như Takisha, Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC), Hải An, CityLand, Nhiệt điện Bà Rịa, Sohaco… tin dùng.

Contact Us