xây dựng khung năng lực

01/06/2021
Phần mềm quản lý năng lực digiiCAT

Taikisha tiếp tục triển khai phần đánh giá năng lực digiiCAT

Là một trong những khách hàng đầu tiên của OOC sử dụng phần mềm đánh giá năng lực nhân viên digiiCAT, Taikisha Vietnam Engineering Inc. – […]
30/06/2020
Làm sao để đánh giá năng lực nhân viên hiệu quả và công bằng?

Làm sao để đánh giá năng lực nhân viên hiệu quả và công bằng?

Đánh giá năng lực nhân viên là điều mà mọi doanh nghiệp luôn quan tâm hiện nay. Đánh giá năng lực nhân viên hiệu quả sẽ […]
19/08/2019
Khung năng lực COID

Các bước xây dựng khung năng lực

Đánh giá kỹ năng, thái độ của ứng viên và nhân viên không còn là vấn đề quá khó khăn nếu như các nhà quản lý […]
30/11/2018
Các bước triển khai khung năng lực COID

Các bước triển khai khung năng lực COID

THIẾT KẾ KHUNG NĂNG LỰC Bước 1: Xây dựng cấu trúc từ điển năng lực và danh mục năng lực Quyết định cấu trúc của từ điển […]
29/06/2018
Giao diện phần mềm digiiCAT

4 tính năng chính mà phần mềm khung năng lực 2022 cần có

Phần mềm Khung năng lực digiiCAT (thuộc bộ phần mềm quản lý nhân sự digiiHR) là công cụ giúp DN tự thiết kế khung năng lực […]

Contact Us

//]]>