Chương trình đào tạo Marketing số cho sinh viên Lớp Digital Marketing K61

Rate this post

Last updated on 16/05/2023

Vào chiều ngày 15/03/2023, chương trình đào tạo Marketing số do Tiến sĩ Tăng Văn Khánh đào tạo được diễn ra tại Trường đại học ngoại thương (FTU) dưới sự hợp tác giữa OOC và FTU.

Tham dự chương trình đào tạo Marketing số thuộc học phần Kỹ năng phát triển nghề nghiệp Marketing cho sinh viên Lớp Digital Marketing có sự góp mặt của Tiến sỹ Tăng Văn Khánh, các cán bộ nhân viên của OOC cùng với sinh viên Lớp Digital Marketing K61.

Các buổi đào tạo trong chương trình có liên quan đến nhận biết và xây dựng khung năng lực nghề nghiệp cho sinh viên Digital Marketing để giúp các bạn nắm rõ những yêu cầu về năng lực, vừa có được các kỹ năng phần mềm.

Khung năng lực nghề nghiệp này sẽ là nền tảng cho các bạn rèn luyện, học tập và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng trong quá trình học tập và cũng là định hướng học tập, rèn luyện và đánh giá sinh viên khi ra trường.

Thông qua hoạt động đào tạo kết hợp với chia sẻ kinh nghiệm thực tế dưới góc nhìn và yêu cầu của doanh nghiệp và ứng dụng phần mềm đánh giá ngay trong quá trình học, OOC mong muốn giúp sinh viên nâng cao kỹ năng cần thiết về nghề và các kỹ năng công nghệ.

Đồng thời vào cuối buổi ngày 12/04/2023, các bạn sinh viên còn được có cơ hội trải nghiệm phần mềm đánh giá năng lực nhân viên DigiiCat được phát triển bởi OOC Technology Solutions.

Contact Us