OOC

29/03/2023
Chương trình kết nối và tư vấn đào tạo sau đại học năm 2023

OOC đẩy mạnh hợp tác với trường đại học

Đẩy mạnh hợp tác với trường đại học Hợp tác với trường đại học là hoạt động đang được OOC đẩy mạnh trong thời gian qua. […]
19/05/2020
Hồ sơ nhận diện thương hiệu OOC

Hồ sơ nhận diện thương hiệu OOC – OOC Brand Guildlines

Tài liệu dành cho tất cả khách hàng và đối tác cần lấy thông tin chính thức về nhận diện thương hiệu của OOC và các […]
14/02/2020
logo OOC new

Logo OOC – Logo Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC

02/08/2019
Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị ooc và ulsa

OOC ký thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Lao động – Xã hội

Ngày 2/8/2019, tại Trường Đại học Lao động – Xã hội, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC và Trường Đại học Lao động – Xã […]
18/07/2019
Brochure OOC

Brochure OOC

Many enterprises even still have to face lots of issues in building management systems though having supports from consultants because of lack of appropriate management software […]

Contact Us