Mục tiêu OKR

23/07/2021
[OKR] Thách thức và Cách giải quyết

[OKR] Sai hoàn sai! 7 thách thức cơ bản này bạn đã vượt qua?

Khi mới bắt đầu sử dụng OKR, việc mắc các lỗi sai là điều dễ hiểu và thường phải mất 2 đến 3 quý để bạn […]
05/09/2019
Cách xây dựng mục tiêu OKR trong doanh nghiệp

Cách xây dựng OKR trong doanh nghiệp

OKR là gì? Nói một cách đơn giản, OKR (Objectives and Key results) là phương pháp quản trị doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp định lượng […]
04/09/2019
Ứng dụng OKR trong doanh nghiệp như thế nào?

OKR – Xu hướng quản trị mục tiêu mới nhất

Để doanh nghiệp liên tục tăng trưởng và phát triển bền vững, các nhà lãnh đạo và đội ngũ nhân viên cần hiểu rõ và luôn […]
//]]>