Phần mềm

09/10/2023
Mô hình waterfall trong quản lý dự án phần mềm

Tìm hiểu về mô hình Waterfall

Trong quá trình phát triển một phần mềm, mô hình Waterfall (mô hình thác nước) ngày càng được áp dụng rộng rãi. Tuy chưa được biết […]
18/09/2023
Triển khai phần mềm đánh giá năng lực cho Công ty Xổ số Việt Nam

Triển khai phần mềm đánh giá năng lực cho Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam

Tháng 9/2023, OOC triển khai dự án phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT cho Công ty Xổ số điện toán Việt Nam. Phần mềm đánh […]
21/08/2023
Xây dựng và triển khai KPI tại doanh nghiệp

Phương thức xây dựng và triển khai KPI tại doanh nghiệp

KPI – Key Performance Indicators hay Chỉ số Hiệu suất Trọng yếu –là công cụ quản lý thực thi chiến lược và hiệu suất được sử […]
11/07/2023
Triển khai Phần mềm Đánh giá năng lực cho Tập đoàn thiết bị điện nước DEKKO

Dự án Phần mềm Đánh giá năng lực cho Tập đoàn ống nhựa Dekko

Vừa qua OOC đã có buổi Hướng dẫn triển khai Phần mềm Đánh giá năng lực cho Tập đoàn ống nhựa DEKKO. Dự án phần mềm […]
29/03/2023
Quản lý dự án là gì?

Quản trị dự án là gì? Phần mềm quản trị dự án tốt cần đáp ứng yêu cầu gì?

Phần mềm quản trị dự án tốt cần cung cấp đầy đủ các tính năng quản trị dự án cơ bản, có tính linh hoạt và […]

Contact Us