Quản lý dự án

Các bài viết về quản lý dự án:

  • Tổng quan về quản lý dự án
  • Các phương pháp quản lý dự án
  • Công cụ quản lý dự án cho cá nhân, nhóm dự án và doanh nghiệp
  • Chia sẻ kinh nghiệm quản lý dự án
  • Phỏng vấn chuyên gia về QLDA
04/05/2023
Biểu đồ quản lý dự án

Dự án là gì? 10 nội dung chính trong quản lý dự án

Dự án là gì? “Dự án là một tập hợp các hoạt động có mục tiêu nhất định, được thiết kế để đạt được kết quả […]
17/04/2023
Biểu đồ quản lý dự án

Quản lý dự án là gì? Ứng dụng công cụ quản lý dự án trong doanh nghiệp

Dự án là gì? “Dự án là một công việc hoặc tập hợp các công việc được thực hiện trong một khoảng thời gian giới hạn, […]
30/03/2023
Phương pháp & công cụ quản lý dự án thông dụng

Phương pháp và các công cụ quản lý dự án thông dụng

WBS, 5W2H, Kanban và Agile là các phương pháp kỹ thuật được sử dụng trong quản lý dự án. Vì vậy các phương pháp đó là […]
29/03/2023
Quản lý dự án là gì?

Quản trị dự án là gì? Phần mềm quản trị dự án tốt cần đáp ứng yêu cầu gì?

Phần mềm quản trị dự án tốt cần cung cấp đầy đủ các tính năng quản trị dự án cơ bản, có tính linh hoạt và […]
22/06/2022
Phần mềm Quản lý Dự án digiiPM

Phần mềm Quản lý Dự án digiiPM

Dự án là gì? Phần mềm quản lý dự án giúp gì cho các nhà quản lý. Phần mềm Quản lý Dự án digiiPM Dự án […]

Contact Us

//]]>