đánh giá 360

28/11/2023
7 phương pháp đánh giá nhân viên hiệu quả

7 phương pháp đánh giá nhân viên hiệu quả

Đó là một vài năm khó khăn đối với thế giới và đối với những nhân viên đang cố gắng giữ tinh thần cao độ khi […]
27/11/2023
Các loại đánh giá nhân viên

Các loại đánh giá nhân viên

Đánh giá nhân viên là một phương pháp quan trọng để đo lường hiệu quả làm việc của nhân viên và chất lượng của công việc. […]
06/10/2023
Đánh giá 360 độ là gì Lợi ích của việc đánh giá 360-min

Đánh giá 360 độ là gì? Lợi ích của 360 degree feedback

Đánh giá 360 độ – một công cụ tuyệt vời để bạn phát triển cá nhân. Chúng ta sẽ khám phá nguyên tắc cơ bản của […]

Contact Us