0963 63 60 66

quản trị nguồn nhân lực

20 Tháng Ba, 2019
Xu hướng ứng dụng công nghệ trong quản trị nguồn nhân lực

Xu hướng ứng dụng công nghệ trong quản trị nguồn nhân lực

Những ứng dụng thông minh giúp cho Quản trị nguồn nhân lực khẳng định vai trò chiến lược trong doanh nghiệp – mô tả một số công […]
16 Tháng Ba, 2019
Quá trình phát triển của quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự trong giai đoạn CMCN 4.0 – sự lột xác

Quản trị nhân sự trong CMCN 4.0 – Sự lột xác Quản trị nhân sự (QTNNL) thế giới từng được xác định có 11 chức năng […]