Quản trị nhân lực doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0

Quản trị nhân sự trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0

Quản trị nhân sự trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0

Rate this post

Last updated on 26/12/2022

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0, quản trị nhân sự sẽ cần được chuyển mình, thay đổi từ gốc rễ gồm cách tiếp cận, quy trình, phương pháp và công cụ thực hiện.

Hội nhập kinh tế quốc tế đang là xu hướng phát triển mạnh mẽ trên thế giới trên tất cả các phương diện kinh tế, xã hội, công nghệ… Đến nay, Việt Nam đã trở thành các thành viên của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa EU và Việt Nam, tham gia vào CPTPP…Các doanh nghiệp Việt nam trong những năm gần đây tăng cường hội nhập, xuất khẩu ra thị trường thế giới về nhân lực, điện thoại và linh kiện, dệt may, nông sản.. Bên cạnh đó đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt nam cũng góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế và tạo ra hàng triệu công ăn việc làm.

Xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, dẫn tới sự thay đổi mạnh mẽ về chiến lược phát triển của doanh nghiệp, mô hình kinh doanh, cơ cấu nguồn nhân lực. Việc ứng dụng công nghệ để chuyển đổi số tạo ra sự thay đổi về năng lực cạnh tranh của công ty, đi kèm là cấu trúc của doanh nghiệp và lực lượng lao động. Các doanh nghiệp ngày một phải nâng cao và đáp ứng được các tiêu chí đặt ra cũng như tăng khả năng cạnh tranh không chỉ đối với các doanh nghiệp trong nước mà cả các doanh nghiệp nước ngoài.

Hạ tầng doanh nghiệp bao gồm 4 yếu tố quan trọng: con người, quy trình, cơ cấu tổ chức và công nghệ. Khi một yếu tố nào đó thay đổi sẽ ảnh hưởng đến các yếu tố còn lại và doanh nghiệp cần phải xác lập lại trạng thái cân bằng. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0, quản trị nguồn nhân lực sẽ cần được chuyển mình, thay đổi từ gốc rễ gồm cách tiếp cận, quy trình, phương pháp và công cụ thực hiện.

Khi công nghệ thay đổi, mô hình kinh doanh và quy trình kinh doanh của doanh nghiệp thay đổi. Một ví dụ thực tế có thể thấy rất rõ trong thị trường vận chuyển hành khách, sự cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty Taxi truyền thống và Taxi công nghệ (GRAB, UBER, BE…). Việc thay đổi về công nghệ đã tạo ra thay đổi hẳn về cách thức thực hiện dịch vụ, cách sử dụng nhân lực, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp… Công nghệ tạo ra kết nối thông tin trực tiếp với khách hàng vào quá trình cung cấp dịch vụ, khách hàng tự phục vụ nhiều hơn bằng việc sử dụng app đặt xe, khách hàng chủ động cao hơn, kiểm soát được chất lượng dịch vụ đối với mình mà lại cảm thấy hài lòng hơn vì tiết kiệm thời gian, chi phí cạnh tranh, biết rõ được tuyến đường mình đi, biết được thông tin của lái xe, cơ chế phản hồi thông tin…

Như vậy, công nghệ làm thay đổi mô hình kinh doanh, từ đó thay đổi về cơ cấu lao động trong doanh nghiệp, số lượng nhân sự giảm đi, thay thế vào đó là công nghệ áp dụng nhiều hơn trong các khâu, các hoạt động, giảm bớt thời gian xử lý và truyền đạt thông tin, báo cáo trong doanh nghiệp…tuy nhiên, dù lượng lao động giảm song lại đòi hỏi chất lượng nhân sự tăng hơn để đáp ứng yêu cầu làm chủ các công nghệ nhằm tạo hiệu quả và tăng khả năng cạnh tranh.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp OOC - digiiMS

Phần mềm quản trị doanh nghiệp OOC – digiiMS

Việc các doanh nghiệp dần chuyển từ quản lý lao động đơn thuần qua các công cụ như trực tiếp, email, công văn, giấy tờ…sang quản lý nhân sự thông qua Phần mềm quản lý doanh nghiệp là xu hướng tất yếu cho cuộc cách mạng thay đổi năng lực và tăng cạnh tranh đối với các doanh nghiệp khác. Nhiều doanh nghiệp có thể giảm đáng kể nhân viên quản lý nhân sự do các công việc hành chính sự vụ đã được thay thế bằng công nghệ. Công nghệ lan tỏa trong tất cả các khâu của Quản lý nhân sự thông qua các phần. Những nguyên tắc quản trị được lồng ghép trên phần mềm, chuẩn hóa bằng quy trình chặt chẽ giúp cho các nhà quản lý nhân sự giảm bớt được đáng kể thời gian tạo ra dữ liệu lớn về nhân sự trong doanh nghiệp.

Để chuyển mình mạnh mẽ trong thời đại công nghệ 4.0, thời đại của tốc độ bằng công nghệ, các doanh nghiệp cần phải quan tâm nhiều đến phát triển công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp. Để tăng khả năng cạnh tranh, bắt kịp với xu thế, không có cách nào khác là Quản lý thay đổi của doanh nghiệp. Việc thay đổi của công nghệ trong doanh nghiệp vẫn không thể thay thế hoàn toàn con người, song giờ đây, con người cần có chất lượng cao hơn. Do đó, muốn thay đổi nhanh chóng nhưng bền vững, doanh nghiệp cần tập trung thay đổi trước về mô hình kinh doanh và đặc biệt là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, một trong những gốc rễ của sự phát triển trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp không sẵn sàng sẽ tụt hậu, doanh nghiệp nào chuẩn bị tốt và sẵn sàng thay đổi nhanh thì sẽ vượt qua và phát triển, phát triển hay tụt hậu nằm trong tay của mỗi doanh nghiệp.

 

Vũ Thị Thanh Hằng,

CEO Công ty Giải pháp Công nghệ OOC.

Contact Us