Biên tập viên 01

31/08/2022
KPI tổng quan qua chia sẻ của ông Tăng Văn Khánh

KPI tổng quan qua chia sẻ của ông Tăng Văn Khánh

Áp dụng KPI là cách hữu hiệu giúp doanh nghiệp cải tiến, nâng cao hiệu suất làm việc nhân viên và phát triển doanh nghiệp bền […]
19/08/2022

Tiền không phải là động lực chính thúc đẩy nhân viên

Rất nhiều doanh nghiệp coi tiền là động lực cho nhân viên. Trên thực tế, báo cáo của Harvard Business Review cho thấy tiền chỉ là […]
16/08/2022
7 mô hình quản trị nhân sự

7 mô hình quản trị nhân sự phổ biển nhất hiện nay

Quản trị nguồn nhân lực là một chức năng quan trọng mà bất cứ nhà lãnh đạo nào cũng cần chú trọng. Việc quản lý thiếu […]
13/08/2022

Lộ trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp sản xuất

Chuyển đổi số là quá trình cấp bách và cần thiết đối với tất cả các doanh nghiệp trong cuộc cách mạng 4.0. Đặc biệt, với […]
13/08/2022

Chuyển đổi số, xu hướng tất yếu của doanh nghiệp

Chuyển đổi số là việc ứng dụng công nghệ số vào các lĩnh vực trong doanh nghiệp. Chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu […]

Contact Us