KPI và OKR

30/06/2023
KPI và OKR

Sự khác nhau giữa phương pháp quản trị OKR và KPI

OKR và KPI là hai phương thức quản trị hiện đại theo mục tiêu MBO. Về bản chất, OKR và KPI có nhiều điểm khác nhau. […]
30/03/2023
Chỉ số đo lường hiệu quả công việc

Số hóa quản lý KPI – vai trò của phần mềm KPI

Tại sao doanh nghiệp nên triển khai KPI? KPI giúp đảm bảo hiệu quả hoạt động, định hướng mục tiêu và động lực cho nhân viên, […]
27/09/2022
Phần mềm KPI digiiTeamW - Tri ân khách hàng

Phần mềm KPI miễn phí – OOC Tháng tri ân Quý khách hàng

Công cụ nào hỗ trợ doanh nghiệp quản lý các mục tiêu, kế hoạch công việc hay đánh giá kết quả thực hiện công việc chi […]
16/09/2022
digiiTeamW_Phần mềm Quản lý Công việc và Cộng tác

Phần mềm Quản lý Công việc digiiTeamW – nhiều nâng cấp đáng giá!

Tháng 9/2022, OOC đã tiến hành nâng cấp Phần mềm Quản lý Công việc và Cộng tác digiiTeamW (KPI, OKR) với nhiều tính năng độc đáo […]
06/09/2021
digiiTeamW

Phần mềm Quản lý KPI/OKR digiiTeamW

Tại sao chúng tôi phát triển Phần mềm KPI/OKR digiiTeamW Lý do chúng tôi phát triển Phần mềm Quản lý KPI/OKR digiiTeamW? Trong quá trình thực […]

Contact Us