Top 15 phần mềm OKRs hiệu quả cho doanh nghiệp bạn!

Gợi ý Top 15 phần mềm OKRs hiệu quả dành cho doanh nghiệp của bạn!
Rate this post

Last updated on 25/05/2023

OKRs (Objectives and Key Results) là một hệ thống quản trị mục tiêu. Trong đó, doanh nghiệp sử dụng OKR như một phương pháp để định lượng và tạo ra những kết quả then chốt (key results) cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu (objectives) trong một thời hạn nhất định. Hoặc doanh nghiệp cũng có thể sử dụng kết hợp với KPI. Dưới đây là tổng hợp 15 phần mềm OKRs phổ biến (phiên bản quốc tế).

15 Phần mềm OKRs phổ biến hiện nay 

Phần mềm OKRs – Asana

Asana là một trong những phần mềm OKRs khá linh hoạt. Phần mềm cung cấp tính năng vượt trội khi sử dụng các cột bảng. Sử dụng Asana, bạn có thể dễ dàng phân loại các mục tiêu liên quan đến các nhóm tùy thuộc vào từng mốc thời gian, thiết lập deadlines cho các mục tiêu.  Nó cũng có tính năng tab tiến trình để theo dõi tiến trình của các mục tiêu.

Phần mềm Asana

Phần mềm Asana

Công cụ quản lý OKR của Asana giúp làm rõ những kỳ vọng của một tổ chức, cho phép đánh giá hiệu quả mục tiêu nhanh chóng. Phần mềm đảm bảo rằng các mục tiêu của doanh nghiệp luôn luôn được đặt lên hàng đầu và trong tầm nhìn.

digiiTeamW OKRs

Khác biệt với các phần mềm OKR khác, phần mềm digiiTeamW của OOC là một phần mềm đa năng – quản lý đồng thời OKR, KPI, giao việc và dự án.

Phần mềm công việc và cộng tác digiiTeamW

Phần mềm OKRs digiiTeamW

 • Thiết kế linh hoạt, giúp DN sử dụng quản lý OKR, KPI, công việc hoặc quản lý dự án.
 • Dễ dàng thể hiện các thành phần của các hệ thống nói trên, như O và KR hay Mục tiêu – Chỉ tiêu KPI các cấp
 • Thể hiện các hoạt động được phân cấp hay Work-breakdown Structure trong quản lý dự án.
 • Phản ánh đầy đủ các thành phần để giúp doanh nghiệp lập và theo dõi mục tiêu – kế hoạch (5W2H) như Ai, Làm gì, Khi nào, Ở đâu, Với ai, Như thế nào, Hết bao nhiêu tiền (Who, do What, When, Where, With Whom, How và How much).
 • Dễ dàng phân bổ mục tiêu, chỉ tiêu, hoạt động cho bộ phận, dự án hay cá nhân
 • Gán trọng số cho các thành phần; phương pháp gán trọng số đơn giản và linh hoạt
 • Thanh trạng thái thể hiện tiến độ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu
 • Phản ánh kết quả đánh giá theo thang 10 như OKR hay đo lường trực tiếp như KPI
 • Báo cáo và dashboard trực quan, sinh động
 • Dê dàng tương tác với các thành viên nhóm về quá trình thực hiện các chỉ tiêu hay công việc
 • Tích hợp với các phần mềm khác để tự động cập nhật kết quả thực hiện các chỉ tiêu
 • Tích hợp các cảnh báo đa dạng như báo chỉ tiêu chưa nhập liệu, cảnh báo bộ phận/nhân sự có mức độ hoàn thành thấp, cảnh báo chỉ tiêu quá hạn… 

Phần mềm OKRs – Week Plan

Week Plan là một trong những phần mềm OKRs được tin dùng nhiều nhất. Phần mềm thiết lập các mục tiêu và liên kết tất cả các kết quả chính mà bạn muốn đạt được trên cơ sở tháng, quý và năm. Sử dụng Kế hoạch tuần, bạn có thể đặt nhiều mục tiêu và kết quả chính cho nhóm, công ty và dự án. 

Phần mềm Workplan

Phần mềm Workplan

Phần mềm OKRs – Wrike

Wrike cho phép bạn thiết lập mục tiêu cho công ty và cá nhân, từ đó nhanh chóng xem thành công của các mục tiêu này vào cuối mỗi quý. Phần mềm Wrike cho phép bạn tạo các nhiệm vụ đi kèm với mục tiêu và kết quả cuối cùng, giúp bạn dễ dàng chia sẻ các nhiệm vụ OKR với quản lý sau khi hoàn thành.

Phần mềm Wrike

Phần mềm Wrike

Với Wrike, bạn có thể nhanh chóng xác định có bao nhiêu mục tiêu đã đạt được. Bên cạnh đó là khả năng điều chỉnh các OKR cần thiết để OKR đi đúng hướng và đạt được mục tiêu nhanh nhất.

Phần mềm OKRs – Aha

Aha là một phần mềm hiệu quả khác để thiết lập mục tiêu và theo dõi tiến trình. Nó giúp toàn bộ doanh nghiệp trong tầm kiểm soát  với tất cả các mục tiêu cần thiết. Sử dụng Aha, thiết lập mục tiêu trở thành một quy trình đơn giản vì tương đối dễ sử dụng. Aha cũng cung cấp khả năng theo dõi và đo lường tiến trình thực hiện của các mục tiêu.

Aha cũng cung cấp tính năng phân tích kết quả mục tiêu để xem hoạt động nào đang đóng góp nhiều hơn vào việc hoàn thành kết quả.

Phần mềm OKRs Aha

Phần mềm OKRs Aha

Trackstar

Trackstar là một công cụ tuyệt vời để theo dõi các mục tiêu và năng suất. Nó cho phép doanh nghiệp tạo ra các mục tiêu dễ dàng. Từ đó, doanh nghiệp có thể đạt được các mục tiêu cần thiết đúng thời gian. Trackstar cũng cho phép bạn theo dõi các mục tiêu để có thể đo lường được tiến trình về các mục tiêu.

Sử dụng Trackstar, bạn có thể tăng tốc quá trình đạt được mục tiêu vì nó giúp tất cả nhân viên làm việc theo các thứ tự ưu tiên.

Phần mềm Trackstar

Phần mềm Trackstar

Engagedly

Phần mềm Engagedly là một công cụ mạnh mẽ để thiết lập và giám sát các mục tiêu cho doanh nghiệp. Engagedly cho phép bạn bố trí tất cả các mục tiêu và kết quả chính của mình bằng tính năng tùy chỉnh. Bạn cũng có thể theo dõi tiến trình của từng mục tiêu trong vài giây với các chỉ số tiến bộ của nó.

Phần mềm Engagedly

Lattice

Phần mềm OKR Lattice

Phần mềm OKR Lattice

Lattice là một công cụ thiết lập, giám sát và theo dõi OKRs để nhân viên biết các mục tiêu kinh doanh của họ. Nó cho phép tích hợp các mục tiêu với mọi thứ mà nhóm của bạn làm và cho phép nhân viên của bạn sắp xếp các thành tích cá nhân của họ cùng với thành công kinh doanh.

Sử dụng Lattice, các tổ chức có thể dễ dàng xác định rõ mục tiêu của mình để họ có thể tăng hiệu suất, góp phần đạt mục tiêu của doanh nghiệp đúng hạn.

Namely

Namely là một công cụ tuyệt vời giúp gắn kết các mục tiêu cá nhân với mục tiêu của doanh nghiệp để hiệu quả của doanh nghiệp có thể được cải thiện bằng nỗ lực tập thể. Với Namely, bạn có thể  sắp xếp các mục tiêu với các đánh giá hiệu suất và có thể cân nhắc với từng mục tiêu để theo dõi các thành tích.

Phần mềm Namely

Phần mềm Namely

Peoplegoal

Peoplegoal cung cấp phương pháp cho việc thiết lập mục tiêu dẫn đến những kỳ vọng được xác định rõ. Sử dụng công cụ này, bạn có thể thiết lập mục tiêu kinh doanh bằng cách sử dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng. Peoplegoal  cũng cho phép bạn truy cập vào hiệu suất mục tiêu của mình để  xác định các điểm cần cải thiện.

Sử dụng Peoplegoal, nhân viên sẽ không bị căng thẳng khi sắp xếp các mục tiêu cá nhân của họ với các mục tiêu của công ty và thấy được sự đóng góp của họ cho sự thành công của tổ chức.

Phần mềm Peoplegoal

Phần mềm Peoplegoal

Weekdone

Phần mềm Weekdone là một công cụ tốt để thiết lập các mục tiêu có cấu trúc. Weekdone giúp doanh nghiệp tổ chức tất cả các mục tiêu để phối hợp với nhóm làm việc. Với Weekdone, bạn có quyền tự do tạo các mục tiêu hàng tuần và hàng quý một cách riêng biệt. Bạn cũng có thể theo dõi tiến trình hướng tới mục tiêu để xem doanh nghiệp có đang đi đúng hướng hay không.

"Phần

15Five

15Five là một công cụ linh hoạt để tạo, quản lý và theo dõi OKRs. Nó cho phép bạn tạo các mục tiêu cá nhân và toàn bộ công ty để các mục tiêu này được kết nối và thiết lập dễ dàng. 15Five cũng cung cấp các báo cáo tùy chỉnh.

Phần mềm 15Five

Phần mềm 15Five

Heartpace

Heartpace cũng là một công cụ tốt cho OKRs. Sử dụng nó, bạn có thể căn chỉnh OKR của công ty, bộ phận và các OKR riêng lẻ. Heartpace cho phép bạn đặt các mục tiêu đầy tham vọng để đảm bảo rằng các đội nhóm có thể tập trung vào các thử thách chính.

Phần mềm Heartpace

Phần mềm Heartpace

Monday

Đọc thêm: Ứng dụng của OKR trong doanh nghiệp

Làm thế nào để chọn đúng phần mềm OKR?

1 – Đảm bảo rằng phần mềm cho phép xem xét tất cả các mục tiêu. Qua đó, doanh nghiệp có thể đánh giá mọi lúc mọi nơi hay thực hiện các cải tiến. 

2 – Phần mềm cung cấp các tính năng hỗ trợ giúp DN thiết lập OKRs ngay lập tức.

3 – Có khả năng tích hợp với các công cụ có sẵn tại DN

4 – Cho phép liên kết mục tiêu hàng quý cùng với chiến lược dài hạn. Dễ dàng chuyển các mục tiêu OKR hàng quý sang OKR hàng năm.

5 – Phần mềm không tạo ra gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp của bạn.

Nên lựa chọn nhà cung cấp phần mềm trong OKR quốc tế hay trong nước? 

14/15 phần mềm OKRs mà OOC liệt kê ở trên là những phần mềm được đánh giá cao. Tuy nhiên, điểm trừ của những phần mềm này là nhà cung cấp không ở Việt Nam.

Mỗi doanh nghiệp sẽ có lựa chọn khác nhau. Vì thế, hiệu quả sử dụng là một mối quan tâm hàng đầu. Nhưng sự khác biệt về tư duy sản phẩm, quy trình làm việc sẽ là rào cản lớn. Bên cạnh đó, ngôn ngữ cũng là một rào cản khiến nhân viên e ngại việc sử dụng phần mềm. 

Nếu bạn quan tâm đến một giải pháp của nhà cung cấp trong nước, hãy tham khảo digiiTeamW.

 

Tìm hiểu thêm các cấu phần khác của digiiMS

Liên hệ

Công ty Giải pháp Công nghệ OOC

_______________________________

Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp digiiMS

digiiHRCore | digiiC&B | digiiCAT | digiiTeamW (KPI, OKR)

📞Hotline/Zalo: 0886595688

📩 Email: [email protected]

💻 Website: https://ooc.vn

🏢 VP: Tầng 15, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

 

Contact Us