Từ điển năng lực

15/04/2020
Phần mềm đánh giá năng lực nhân viên tập đoàn lớn

Sử dụng phần mềm đánh giá năng lực nhân viên tập đoàn lớn, ngân hàng

Vào làm việc tại Ngân hàng được một năm mà tôi quay quắt với bao nhiêu công việc, trầm lặng đi trông thấy, không còn thời […]
20/08/2019
Từ điển năng lực là gì?

Từ điển năng lực là gì?

Doanh nghiệp là một tổ chức tập hợp những cá nhân làm việc với nhau nhằm đạt đến một mục tiêu chung. Năng lực của DN […]
02/01/2019
Phần mềm Khung Năng lực OOC - digiiCAT

Khung năng lực và Ứng dụng trong hoạt động Quản trị nhân sự

Tại sao với cùng một công việc, trong cùng điều kiện như nhau, có người làm việc hiệu quả còn người khác thì không? Bài viết […]
10/05/2018
đánh giá năng lực cá nhân - digiiCAT

Quy trình đánh giá năng lực cá nhân sử dụng phần mềm Khung năng lực CAT của OOC

Phần mềm Khung năng lực của OOC là giải pháp hữu ích giúp doanh nghiệp tự thiết kế và vận hành hệ thống đánh giá năng […]
09/05/2018
Kinh nghiệm đánh giá năng lực cá nhân với phần mềm Khung năng lực

Kinh nghiệm đánh giá năng lực cá nhân sử dụng công cụ đánh giá năng lực

Sử dụng Khung năng lực để đánh giá năng lực nhân sự đang là một trong những phương pháp được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Dưới […]

Contact Us