0963 63 60 66

Kinh nghiệm đánh giá năng lực cá nhân sử dụng phần mềm Khung năng lực tại DN

Dành 10-15% lợi nhuận đầu tư cho ứng dụng công nghệ
17/04/2018
digiiCAT
Quy trình đánh giá năng lực cá nhân sử dụng phần mềm Khung năng lực CAT của OOC
10/05/2018
Show all
digiiCAT Report Interface

digiiCAT Report

Sử dụng Khung năng lực để đánh giá năng lực nhân sự đang là một trong những Phương pháp được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Dưới đây OOC chia sẻ một số kinh nghiệm rút ra từ việc đồng hành triển khai phần mềm Khung năng lực để đánh giá năng lực cá nhân tại các doanh nghiệp.

Không chỉ phần mềm Khung năng lực mà triển khai bất kỳ phần mềm nào cũng cần sự ủng hộ và hợp tác từ Ban lãnh đạo đến từng nhân sự trong công ty. Thành công của việc triển khai phần mềm Khung năng lực không chỉ là nhiệm vụ của riêng bộ phận nhân sự. Ban lãnh đạo cần tạo động lực cho họ, hỗ trợ truyền thông đến các trưởng bộ phận khác và hỗ trợ giải quyết các vấn đề. Các trưởng phòng cần truyền thông đến các nhân sự mình quản lý để đảm bảo thông suốt trong quá trình đánh giá năng lực sử dụng phần mềm Khung năng lực.

Vai trò quản trị hệ thống trong phần mềm Khung năng lực thường được giao cho bộ phận nhân sự. Khi mới tiếp cận phần mềm, bộ phận nhân sự thường chuyển quyền quản trị cho bộ phận IT hoặc nhân viên IT vì nhiều lý do như việc không thông thạo sử dụng phần mềm hay quá bận rộn trong công việc chuyên môn. Tuy nhiên, việc tham gia quản trị hệ thống sẽ giúp Giám đốc nhân sự và bộ phận nhân sự kiểm soát chặt chẽ quá trình đánh giá, kịp thời đốc thúc các trưởng bộ phận khác đánh giá trong thời gian quy định, trả lại các kết quả đánh giá hoặc yêu cầu đánh giá lại nếu có kết quả đánh giá bất thường.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp triển khai đánh giá năng lực cá nhân sử dụng phần mềm Khung năng lực thành công là doanh nghiệp có một hệ thống chức danh chuẩn chỉnh và xây dựng được từ điển năng lực cũng như khung năng lực phù hợp với thực tế của doanh nghiệp đó.

Việc triển khai thực hiện đánh giá năng lực cá nhân nên được thực hiện theo nguyên tắc Cấp trên trực tiếp đánh giá cấp dưới trực tiếp để đảm bảo người quản lý có thủ thông tin và đủ thời gian để theo dõi, đánh giá hành vi trong công việc của nhân viên dưới quyền.

Phần mềm Khung năng lực digiiCAT của OOC là giải pháp hữu ích giúp doanh nghiệp tự thiết kế và vận hành hệ thống đánh giá năng lực cá nhân. Khi sử dụng phần mềm, Ban lãnh đạo và Giám đốc nhân sự của các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tự thiết kế hệ thống đánh giá; doanh nghiệp có thể tiết kiệm thời gian tiến hành đánh giá năng lực cá nhân và có các báo cáo đa dạng và kết quả đánh giá năng lực cá nhân tự động phục vụ các công tác quản trị nhân sự khác.

Nguồn: Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD 

Đọc thêm: Khung năng lực là gì?

4 tính năng chính mà phần mềm khung năng lực 2019 cần có

 

//]]>