data

12/10/2023
Tạo ra câu chuyện dữ liệu thú vị với Data Storytelling

Tạo ra câu chuyện dữ liệu thú vị với Data Storytelling

Bạn đã bao giờ ngồi suy nghĩ về việc làm sao để truyền đạt thông điệp từ dữ liệu một cách rõ ràng và hấp dẫn […]
14/01/2022
Kể chuyện bằng data - chìa khóa nắm bắt tương lai

Kể chuyện bằng data – chìa khóa nắm bắt tương lai

Ngày nay, dữ liệu được sử dụng ở tất cả lĩnh vực trong cuộc sống, từ bán hàng, quảng cáo,… Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp […]

Contact Us