Đánh giá nhân viên

25/08/2023
Đánh giá năng lực nhân sự là gì? Quy trình đánh giá năng lực hiệu quả

Đánh giá năng lực nhân sự là gì? Quy trình đánh giá năng lực hiệu quả

Xin chào các bạn! Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu khám phá một chủ đề thú vị: đánh giá năng lực. Điều này hứa hẹn […]
23/08/2023
Đánh giá nhân viên là gì? Những lưu ý quan trọng để đánh giá nhân viên trong tổ chức hiệu quả

Đánh giá nhân viên là gì? Những lưu ý quan trọng để đánh giá nhân viên hiệu quả

Đánh giá nhân viên trong tổ chức có quan trọng không? đánh giá nhân viên theo các phương pháp nào? Quy trình đánh giá ra sao? […]
23/08/2023
Đánh giá nhân sự: Nên Phản hồi tích cực hay Phê bình?

Đánh giá nhân sự – Nên Phản hồi tích cực hay Phê bình?

Đánh giá nhân sự là một phần quan trọng trong việc duy trì, phát triển nhân viên của tổ chức nhằm phục vụ các mục tiêu […]
09/05/2023
Có nên dùng BSC - KPI để đánh giá nhân viên không?

Có nên đánh giá nhân viên bằng BSC – KPI không?

Phương pháp BSC – KPI giúp doanh nghiệp định hướng và quản lý hiệu quả hoạt động của mình. Vậy có nên đánh giá nhân viên […]
21/01/2022
Đánh giá kết quả nhân viên thường niên

Đánh giá kết quả nhân viên là gì? Quy trình đánh giá kết quả

Hàng năm, hầu hết các doanh nghiệp đều thực hiện đánh giá kết quả thường xuyên, thường là theo các kỳ tháng, quy, năm. Phần đánh […]

Contact Us