Đánh giá nhân viên trong doanh nghiệp là gì? Những lưu ý quan trọng để đánh giá nhân viên hiệu quả

Đánh giá nhân viên là gì? Những lưu ý quan trọng để đánh giá nhân viên trong tổ chức hiệu quả
5/5 - (1 vote)

Last updated on 25/12/2023

Đánh giá nhân viên trong doanh nghiệp có quan trọng không? đánh giá nhân viên theo các phương pháp nào? Quy trình đánh giá ra sao? tất cả những băn khoăn sẽ được đề cập chi tiết trong nội dung dưới đây.

Nội dung

Đánh giá nhân viên trong doanh nghiệp là gì?

Đánh giá nhân viên trong doanh nghiệp là hoạt động được thực hiện bởi người sử dụng là động hoặc các nhà quản lý nhằm xem xét, kiểm tra, đánh giá mức độ cống hiến, hiệu suất công việc và đóng góp của nhân viên trong một khoảng thời gian cụ thể cũng như tiềm năng trong tương lai. Từ đó, nhà quản lý có thể cung cấp phản hồi cho nhân viên về điểm mạnh và lĩnh vực cần cải thiện của họ, điều chỉnh mục tiêu của họ phù hợp hơn với mục tiêu của tổ chức; tạo điều kiện giao tiếp giữa nhân viên và người giám sát hoặc người quản lý của họ. Nhằm đáp ứng được các mục tiêu của tổ chức.

Các hình thức đánh giá nhân viên trong doanh nghiệp phổ biến

Đánh giá nhân viên thường bao gồm cả đánh giá hiệu suất của nhân viên và đánh giá năng lực của nhân viên. Đây là hai thành phần không thể thiếu của đánh giá nhân viên. Hai hoạt động đánh giá này giúp cung cấp sự hiểu biết toàn diện về hiệu suất và khả năng tổng thể của nhân viên. Vậy nên đánh giá nhân viên một cách toàn diện: Năng lực và KPI

Đánh giá hiệu suất của nhân viên

Đề cập đến đánh giá kết quả, thành tích, nhiệm vụ và trách nhiệm liên quan đến công việc của nhân viên trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó liên quan đến việc đo lường mức độ một nhân viên đã đáp ứng các mục tiêu và kỳ vọng đặt ra khi bắt đầu giai đoạn đánh giá. Đánh giá hiệu suất thường bao gồm các khía cạnh như:

 • Kết quả thực hiện công việc (các thành tích đạt được bằng lượng hóa)
 • Chất lượng và số lượng công việc hoàn thành
 • Thời hạn hoàn thành theo mục tiêu

đánh giá hiệu suất nhân viên trong tổ chức

*Đọc thêm: Tầm quan trọng của đánh giá hiệu suất nhân viên

Đánh giá năng lực của nhân viên

Đề cập đến các kỹ năng, kiến thức, hành vi mà người nhân viên thể hiện trong vài trò của họ. Đánh giá năng lực tập trung vào việc đánh giá xem một nhân viên có các kỹ năng và khả năng cần thiết để thực hiện thành công công việc của họ hay không. Đánh giá này thường liên quan đến việc xem xét các tiêu chí năng lực như:

 • Các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ tại vị trí mà nhân viên đảm nhiệm
 • Các kỹ năng mềm để hỗ trợ tốt hơn cho công việc (Khả năng thích ứng với những thay đổi, Khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, Hợp tác và làm việc theo nhóm, Kĩ năng giao tiếp…)

Cả đánh giá hiệu suấtđánh giá năng lực đều góp phần mang lại sự hiểu biết toàn diện hơn về những đóng góp của nhân viên và các lĩnh vực tiềm năng cần cải thiện. Bằng cách so sánh, phân tích hiệu suất và năng lực với nhau, các tổ chức có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về các chương trình, kế hoạch phát triển nghề nghiệp, nhu cầu đào tạo và thậm chí là lập kế hoạch nhân sự kế cận.

đánh giá năng lực nhân viên trong tổ chức

-> Tham khảo: Đánh giá năng lực nhân sự là gì?

Tại sao phải đánh giá nhân viên trong doanh nghiệp?

Đánh giá nhân viên là một phần quan trọng trong việc duy trì, phát triển nhân viên của tổ chức. Phục vụ cho các mục tiêu phát triển của tổ chức. Dưới đây là một số lý do chính khiến đánh giá nhân viên là cần thiết:

Phản hồi và Cải thiện

Đánh giá nhân viên trong tổ chức cung cấp các thông tin có cấu trúc để đưa ra phản hồi cho nhân viên về hiệu suất của họ. Phản hồi mang tính xây dựng giúp nhân viên hiểu những gì họ đang làm tốt và những điểm họ cần cải thiện. Điều này sẽ khuyến khích nhân viên có mục tiêu học tập và phát triển chuyên môn một cách trọng tâm. Người phản hồi nên cân nhắc Phản hồi Đánh giá nhân sự theo chiều hướng Tích cực hoặc Phê bình có tính xây dựng để đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Quản lý hiệu suất

Đánh giá thường xuyên giúp người quản lý và người giám sát theo dõi hiệu suất của nhân viên theo thời gian. Điều này cho phép họ xác định xu hướng, nhận ra những người có hiệu suất cao nhất quán và giải quyết kịp thời các vấn đề về hiệu suất.

Sắp xếp mục tiêu

Đánh giá giúp sắp xếp các mục tiêu của từng nhân viên với các mục tiêu lớn hơn của tổ chức. Kỳ vọng rõ ràng và thiết lập mục tiêu trong quá trình đánh giá đảm bảo rằng nhân viên đang làm việc hướng tới các mục tiêu góp phần vào sự thành công của công ty.

Phát triển nhân viên

Bằng cách xác định các lĩnh vực mà nhân viên cần cải thiện, các tổ chức có thể cung cấp các cơ hội đào tạo và phát triển có mục tiêu. Điều này nâng cao kỹ năng của nhân viên và giúp họ phát triển chuyên nghiệp, dẫn đến một lực lượng lao động lành nghề và có năng lực hơn.

phát triển nhân viên

Động lực và sự gắn kết

Sau quá trình đánh giá nhân viên trong doanh nghiệp, việc công nhận thành tích và thừa nhận sự chăm chỉ trong quá trình đánh giá có thể thúc đẩy tinh thần của nhân viên và sự hài lòng trong công việc. Khi nhân viên cảm thấy có giá trị, họ có nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó và có động lực hơn.

Ra quyết định

Đánh giá nhân viên cung cấp dữ liệu có giá trị để đưa ra quyết định về thăng chức, tăng lương, tiền thưởng và các hình thức công nhận khác. Đánh giá khách quan giúp đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong các quy trình này.

Lập kế hoạch kế nhiệm

Các tổ chức sử dụng dữ liệu đánh giá để xác định những nhân viên có tiềm năng cao, những người có khả năng đảm nhận vai trò lãnh đạo hoặc vai trò quan trọng trong tương lai. Điều này hỗ trợ lập kế hoạch lực lượng lao động dài hạn và giảm nguy cơ thiếu hụt nhân tài.

Giao tiếp và minh bạch

Đánh giá khuyến khích giao tiếp cởi mở và trung thực giữa nhân viên và người quản lý. Nhân viên có cơ hội bày tỏ mối quan tâm, đặt câu hỏi và cung cấp thông tin đầu vào, dẫn đến một môi trường làm việc hợp tác và minh bạch hơn.

Kế hoạch Cải thiện Hiệu suất

Trong trường hợp một nhân viên liên tục làm việc kém hiệu quả, các đánh giá sẽ cung cấp cơ sở để tạo ra các kế hoạch cải thiện hiệu suất. Các kế hoạch này phác thảo các bước cụ thể để nhân viên cải thiện hiệu suất của họ và đáp ứng mong đợi.

Mục đích pháp lý và tài liệu

Đánh giá chính xác và được ghi chép đầy đủ có thể có giá trị trong các tình huống pháp lý, chẳng hạn như tranh chấp về chấm dứt hợp đồng hoặc thăng chức. Chúng đóng vai trò là bằng chứng về lịch sử hoạt động của nhân viên.

Nhìn chung, đánh giá nhân viên là một công cụ chiến lược góp phần nâng cao hiệu quả của tổ chức bằng cách thúc đẩy văn hóa cải tiến liên tục, điều chỉnh các mục tiêu của cá nhân và tổ chức, đồng thời tối đa hóa tiềm năng của lực lượng lao động.

Mang mục đích pháp lý

Ai là người có trách nhiệm đánh giá nhân viên trong doanh nghiệp?

Trong một công ty, trách nhiệm đánh giá nhân viên thường thuộc về một số nhóm nhân sự chủ chốt. Mỗi nhóm có vai trò và phụ thuộc vào mục tiêu đánh giá của doanh nghiệp. Bao gồm:

Quản lý cấp trên hoặc Lãnh đạo

Tùy thuộc vào cấu trúc và hệ thống phân cấp của công ty, quản lý hoặc lãnh đạo cấp trên có thể xem xét các đánh giá do các nhà quản lý cấp thấp hơn thực hiện. Điều này giúp đảm bảo tính nhất quán, công bằng và phù hợp với các mục tiêu chiến lược.

Người giám sát hoặc người quản lý trực tiếp

Người quản lý trực tiếp hoặc người giám sát trực tiếp giám sát công việc hàng ngày của nhân viên. Họ thường là những cá nhân chính chịu trách nhiệm đánh giá hiệu suất và năng lực của các thành viên trong nhóm của họ. Họ cung cấp phản hồi, đánh giá thành tích và xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Giao tiếp thường xuyên giữa nhân viên và người giám sát trực tiếp của họ là điều cần thiết để đánh giá hiệu suất hiệu quả.

Phòng Nhân sự (HR)

Phòng Nhân sự đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết kế, thực hiện và quản lý quy trình đánh giá tổng thể. Các chuyên gia nhân sự cộng tác với các nhà quản lý để đảm bảo việc đánh giá được thực hiện một cách công bằng, nhất quán và phù hợp với các chính sách của công ty. Họ cũng có thể cung cấp đào tạo và nguồn lực cho các nhà quản lý về cách tiến hành đánh giá hiệu quả.

phòng nhân sự đánh giá

Đồng nghiệp và Thành viên nhóm

Ở một số công ty, phản hồi 360 độ được sử dụng, trong đó nhân viên nhận phản hồi từ nhiều nguồn, bao gồm đồng nghiệp, thành viên nhóm và đồng nghiệp từ các bộ phận khác. Phản hồi toàn diện này cung cấp một cái nhìn toàn diện về hiệu suất và đóng góp của nhân viên.

Tự đánh giá

Bản thân nhân viên thường có cơ hội để phản ánh về hiệu suất của họ và tự đánh giá. Điều này cho phép họ làm nổi bật những thành tích của mình, chia sẻ những thách thức và cung cấp thông tin chi tiết về nhu cầu phát triển của chính họ.

Khách hàng hoặc các bên liên quan

Đối với các vai trò tương tác trực tiếp với khách hàng, khách hàng hoặc các bên liên quan bên ngoài, phản hồi của họ có thể có giá trị trong việc đánh giá nhân viên và tác động của công việc của họ.

Hội đồng đánh giá

Trong các tổ chức lớn hơn, có thể có Hội đồng đánh giá, có trách nhiệm xem xét và xác nhận các đánh giá nhân viên trong tổ chức mình theo phân cấp để đảm bảo tính công bằng và nhất quán.

Chuyên gia

Trong trường hợp liên quan đến các kỹ năng chuyên môn hoặc chuyên môn kỹ thuật, các chuyên gia trong các lĩnh vực (bên trong hoặc bên ngoài tổ chức) cũng có thể tư vấn để cung cấp thông tin đầu vào cho việc đánh giá nhân viên với những kỹ năng đó.

Điều quan trọng đối với các công ty là phải xác định rõ vai trò và trách nhiệm đối với việc đánh giá nhân viên để đảm bảo rằng quy trình này nhất quán, công bằng và phù hợp với các giá trị và mục tiêu của công ty. Giao tiếp cởi mở và hợp tác giữa tất cả các bên liên quan góp phần đánh giá toàn diện và chính xác hơn về hiệu suất của nhân viên.

Chuyên gia đánh giá

Các phương pháp đánh giá nhân viên trong doanh nghiệp hiệu quả

Việc lựa chọn phương pháp đánh giá thường phụ thuộc vào các yếu tố như mục tiêu của công ty, bản chất của vai trò công việc, nguồn lực sẵn có và mức độ chính xác mong muốn. Dưới đây là một số phương pháp đánh giá nhân viên phổ biến:

Thang đánh giá

Người giám sát sử dụng thang đo được xác định trước để đánh giá nhân viên theo các tiêu chí khác nhau. Các thang đo này có thể từ “không đạt yêu cầu” đến “xuất sắc” hoặc sử dụng thang đo số (ví dụ: 1 đến 5).

Thang đánh giá neo theo hành vi (BARS): Kết hợp thang đánh giá truyền thống với các ví dụ về hành vi cụ thể, liên kết từng đánh giá với các hành vi có thể quan sát được.

Phản hồi 360 độ

Là phương pháp phản hồi từ nhiều người đánh giá. Nhân viên nhận được phản hồi từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm đồng nghiệp, người giám sát, cấp dưới và khách hàng. Điều này cung cấp một cái nhìn toàn diện về hiệu suất/ năng lực của họ từ các quan điểm khác nhau.

Quản lý theo mục tiêu (MBO)

Nhân viên và người quản lý cùng nhau đặt ra các mục tiêu và mục tiêu hiệu suất khi bắt đầu giai đoạn đánh giá. Hiệu suất của nhân viên sau đó được đánh giá dựa trên việc đạt được các mục tiêu này.

Quản lý theo mục tiêu (MBO)

Tự đánh giá

Nhân viên phản ánh về hiệu suất, thành tích, điểm mạnh và các lĩnh vực cần cải thiện của chính họ. Điều này có thể bổ sung cho các đánh giá từ người giám sát và cung cấp một quan điểm toàn diện.

Đánh giá dựa trên theo dõi các lỗi nghiêm trọng

Các nhà quản lý quan sát và ghi nhận các lỗi, sự cố cụ thể hoặc các thành tích kém trong suốt thời gian đánh giá. Những sự cố này sau đó được sử dụng làm cơ sở để đánh giá nhân viên.

Đánh giá tường thuật

Các nhà quản lý cung cấp các bài tường thuật bằng văn bản mô tả hiệu suất của nhân viên, nêu bật những thành tích, điểm mạnh và các lĩnh vực cần cải thiện. Phương pháp này cung cấp phản hồi chi tiết hơn so với thang đánh giá đơn thuần.

Phương pháp xếp hạng

Nhân viên được xếp hạng từ tốt nhất đến kém nhất hoặc ngược lại dựa trên thành tích chung của họ. Phương pháp này thường được sử dụng để đưa ra các quyết định về thăng chức hoặc sa thải nhân viên.

So sánh cặp

Nhân viên được so sánh theo cặp và người đánh giá sẽ chọn người thực hiện tốt hơn từ mỗi cặp. Phương pháp này giúp xếp hạng nhân viên dựa trên thành tích tương đối.

Phương pháp danh sách kiểm tra

Một danh sách các hành vi, đặc điểm hoặc năng lực được sử dụng để đánh giá nhân viên. Người đánh giá nhân viên dựa trên các tiêu chí đánh giá theo danh sách tiêu chí hoặc bài kiểm tra đã được định sẵn.

Các tổ chức thường sử dụng kết hợp các phương pháp này hoặc điều chỉnh chúng cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ. Điều quan trọng là chọn các phương pháp phù hợp với văn hóa, mục tiêu của công ty và bản chất của công việc được đánh giá. Ngoài ra, cung cấp đào tạo cho người đánh giá và đảm bảo cách tiếp cận nhất quán và công bằng là những khía cạnh quan trọng của bất kỳ phương pháp đánh giá nào.

Phương pháp đánh giá nhân viên trong tổ chức

*Tìm hiểu thêm: Có nên đánh giá nhân viên bằng BSC – KPI không?

Quy trình đánh giá nhân viên trong doanh nghiệp

Quy trình đánh giá nhân viên thường gồm các bước sau:

 1. Xác định mục tiêu đợt đánh giá
 2. Lựa chọn phương pháp đánh giá dựa trên mục tiêu và nguồn lực
 3. Lập kế hoạch triển khai và phân công nguồn lực
 4. Chuẩn bị nội dung đánh giá: Tiêu chí đánh giá, biểu mẫu đánh giá, quy chế đánh giá
 5. Tổ chức đánh giá
 6. Tổng hợp kết quả đánh giá, phân tích kết quả
 7. Phản hồi nhân viên
 8. Lập kế hoạch phát triển nhân viên và tiến hành các chương trình theo kế hoạch sau đánh giá

Tiêu chí đánh giá nhân viên

=> Tham khảo: Đánh giá kết quả nhân viên là gì? Quy trình đánh giá kết quả nhân viên 

Các tiêu chí đánh giá nhân viên trong doanh nghiệp

Dưới đây là một số tiêu chí phổ biến mà các tổ chức thường sử dụng để đánh giá nhân viên trong doanh nghiệp. Các tiêu chí cụ thể có thể thay đổi dựa trên bản chất của công việc, ngành và mục tiêu của công ty:

 • Kiến thức và kỹ năng: bao gồm các kiến thức chung, chuyên môn, các kỹ năng chuyên môn, quản lý, bổ trợ…
 • Chất lượng, hiệu quả thực hiện công việc: kết quả thực hiện công việc so với mục tiêu được giao, mức độ hoàn thành theo kỳ vọng, sự tác động của chất lượng hoàn thành đến mục tiêu chung
 • Tinh thần, thái độ: đối với công việc và những mối quan hệ xung quanh công việc
 • Tác phong làm việc: cách thức làm việc, giải quyết công việc
 • Sự thích ứng và tính linh hoạt: khả năng thích ứng linh hoạt và sẵn sàng thích nghi với những thay đổi của môi trường, bối cảnh, công việc

Mỗi doanh nghiệp có thể xem xét các tiêu chí khác nhau phù hợp với vai trì và trách nhiệm công việc và mục tiêu đánh giá. Khi đánh giá nhân viên, điều quan trọng là sử dụng kết hợp dữ liệu khách quan (đo lường định lượng) và đánh giá chủ quan (quan sát định tính) để đảm bảo quy trình đánh giá toàn diện và công bằng.

Tiêu chí đánh giá nhân viên

*Đọc thêm: Đánh giá nhân sự – Nên Phản hồi tích cực hay Phê bình?

Tần suất đánh giá nhân viên trong doanh nghiệp

Tần suất đánh giá nhân viên có thể thay đổi tùy theo văn hóa, ngành và nhu cầu cụ thể của tổ chức. Trong khi các đánh giá hàng năm truyền thống đã trở nên phổ biến, nhiều công ty đang hướng tới các quy trình phản hồi thường xuyên và liên tục hơn. Dưới đây là một vài tần suất khác nhau để xem xét:

Đánh giá hàng năm

Đánh giá truyền thống hàng năm nơi nhân viên nhận được phản hồi về hiệu suất, thành tích và các lĩnh vực cần cải thiện của họ. Cách tiếp cận này cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về hiệu suất của cả năm.

Đánh giá nửa năm một lần

Tiến hành hai lần một năm, thường là trong khoảng thời gian sáu tháng. Cách tiếp cận này cho phép phản hồi thường xuyên hơn và xem xét mục tiêu.

Đánh giá hàng quý

Được tổ chức ba tháng một lần. Đánh giá hàng quý có thể giúp theo dõi tiến độ, cung cấp phản hồi kịp thời và điều chỉnh mục tiêu thường xuyên hơn.

Đánh giá hàng quý

Đánh giá hàng tháng

Các cuộc họp ngắn hàng tháng giữa nhân viên và người giám sát để thảo luận về tiến độ, thách thức và thành tích. Cách tiếp cận này thúc đẩy giao tiếp liên tục và liên kết mục tiêu.

Phản hồi liên tục

Phản hồi liên tục và không chính thức được cung cấp trong suốt cả năm. Điều này có thể liên quan đến các cuộc thảo luận trực tiếp thường xuyên, phản hồi tức thì sau các dự án và tập trung vào các cuộc thảo luận về hiệu suất thời gian thực. Việc phản hồi nhân viên cũng cần hết sức khéo léo và phù hợp bối cảnh. 

Lưu ý: Đánh giá kết quả thực hiện công việc có thể lựa chọn nhiều tần suất từ ngắn hạn hay dài hạn. Song Đánh giá năng lực thì chỉ nên lựa chọn tần suất dài hơi, tối thiểu 6 tháng/lần vì năng lực không dễ thay đổi, cần cả quá trình trau dồi, học tập và rèn luyện.

Cuối cùng, điều quan trọng là tìm ra tần suất phù hợp với mục tiêu của tổ chức bạn, hỗ trợ sự phát triển của nhân viên và duy trì văn hóa giao tiếp cởi mở và cải tiến liên tục. Đánh giá nhân viên trong doanh nghiệp thường xuyên và phản hồi liên tục có thể thúc đẩy lực lượng lao động năng động và gắn bó hơn.

Các lỗi thường gặp khi đánh giá nhân viên trong doanh nghiệp

Đánh giá nhân viên trong doanh nghiệp có thể là một quy trình phức tạp và những sai lầm có thể làm giảm hiệu quả và tác động của chúng. Dưới đây là một số sai lầm phổ biến cần tránh khi tiến hành đánh giá nhân viên:

Tiêu chí đánh giá thiếu rõ ràng

Việc sử dụng các tiêu chí đánh giá mơ hồ hoặc không rõ ràng khiến cả nhân viên và người quản lý khó hiểu được những gì được mong đợi.

Đánh giá chỉ dựa trên các sự kiện gần đây

Chỉ tập trung vào hiệu suất hoặc sự cố gần đây có thể không cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh về hiệu suất tổng thể của nhân viên trong toàn bộ thời gian đánh giá.

Thành kiến và chủ quan

Cho phép những thành kiến cá nhân ảnh hưởng đến việc đánh giá có thể dẫn đến những đánh giá không công bằng và không chính xác.

Đánh giá còn thành kiến và chủ quan

=> Đọc thêm: Làm thế nào để đánh giá năng lực nhân viên khách quan

So sánh nhân viên một cách không công bằng

So sánh nhân viên với nhau mà không xem xét sự khác biệt về vai trò, trách nhiệm và thách thức có thể không công bằng và làm giảm động lực.

Thiếu sự tham gia của nhân viên

Việc không để nhân viên tham gia vào quá trình đánh giá bằng cách không thu thập ý kiến đóng góp của họ hoặc không cho phép họ chia sẻ quá trình tự đánh giá của mình có thể dẫn đến hiểu lầm và không hài lòng.

Không đủ tài liệu

Việc không lưu giữ hồ sơ thích hợp về hiệu suất trong suốt thời gian đánh giá có thể gây khó khăn cho việc hỗ trợ các quyết định đánh giá.

Chỉ tập trung vào điểm yếu

Không thừa nhận và tôn vinh những điểm mạnh và thành tích có thể tạo ra một bầu không khí tiêu cực và mất tinh thần.

Cung cấp phản hồi mơ hồ

Đưa ra phản hồi chung chung mà không có ví dụ cụ thể và đề xuất cải tiến khả thi có thể khiến nhân viên không chắc chắn về cách tiến bộ.

Thiếu theo dõi

Không tuân thủ các kế hoạch phát triển hoặc mục tiêu đặt ra trong quá trình thẩm định có thể làm giảm hiệu quả của nó.

Quá nhấn mạnh những sai lầm gần đây

Phản ứng thái quá với những sai lầm gần đây và để chúng làm lu mờ hiệu suất và thành tích chung của nhân viên có thể làm giảm động lực làm việc.

Chỉ dựa vào Tự đánh giá

Quá chú trọng vào tự đánh giá mà không xác nhận thông qua các nguồn phản hồi khác có thể dẫn đến đánh giá không chính xác.

Đánh giá nhân viên trong tổ chức

Bỏ qua sự khác biệt về văn hóa

Việc không tính đến sự khác biệt và sắc thái văn hóa có thể dẫn đến hiểu lầm và diễn giải sai về hiệu suất.

Sử dụng Đánh giá làm Giao tiếp duy nhất

Coi đánh giá là cơ hội duy nhất để phản hồi trong suốt cả năm có thể cản trở sự phát triển và giao tiếp cởi mở.

Đào tạo không đầy đủ cho người đánh giá

Các nhà quản lý và người đánh giá không được đào tạo bài bản có thể gặp khó khăn trong việc đưa ra phản hồi hiệu quả và tiến hành đánh giá công bằng.

Áp dụng tiêu chuẩn không nhất quán

Việc áp dụng các tiêu chuẩn đánh giá không nhất quán giữa các nhân viên khác nhau có thể dẫn đến nhận thức về sự không công bằng.

Thất bại trong việc giải quyết mối quan tâm của nhân viên

Không cung cấp nền tảng để nhân viên bày tỏ mối quan tâm hoặc bất đồng về đánh giá của họ có thể dẫn đến sự thất vọng và giảm tinh thần.

Để tiến hành đánh giá nhân viên trong doanh nghiệp hiệu quả, điều quan trọng là phải nhận thức được những sai lầm phổ biến này và thực hiện các bước để giảm thiểu chúng. Việc tạo ra một quy trình đánh giá công bằng, minh bạch và mang tính xây dựng sẽ góp phần vào sự gắn kết của nhân viên, sự phát triển và thành công chung của tổ chức.

Tham khảo:

Dịch vụ Tư vấn Hệ thống Đánh giá Kết quả KPI

Dịch vụ Tư vấn Khung năng lực

Contact Us