Có nên đánh giá nhân viên bằng BSC – KPI không?

Có nên dùng BSC - KPI để đánh giá nhân viên không?
Rate this post

Last updated on 22/08/2023

Phương pháp BSC – KPI giúp doanh nghiệp định hướng và quản lý hiệu quả hoạt động của mình. Vậy có nên đánh giá nhân viên bằng BSC – KPI không?

BSC – KPI là gì?

BSC – KPI là một phương pháp đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên dựa trên Bảng điểm cân bằng – Chỉ số Kết quả Then chốt (Balanced Scorecard – Key Performance Indicators). Phương pháp BSC – KPI  giúp doanh nghiệp định hướng và quản lý hiệu quả hoạt động của mình thông qua việc thiết lập các mục tiêu định hướng chiến lược (cả về tài chính và phi tài chính) và đánh giá kết quả thực hiện bằng các chỉ số KPI phù hợp. Bên cạnh đó, nó giúp đánh giá các mặt khác nhau của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và giúp các nhân viên hiểu rõ hơn về mục tiêu của doanh nghiệp, từ đó đóng góp hiệu quả hơn vào hoạt động của doanh nghiệp.

BSC - KPI là gì?

Có nên đánh giá nhân viên bằng BSC – KPI không?

BSC – KPI là một công cụ đánh giá hiệu quả hoạt động của một tổ chức, nhằm giúp cho các nhà quản lý định hướng và đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu chiến lược của tổ chức. Tuy nhiên, việc việc đánh giá nhân viên bằng BSC – KPI thì có thể gặp một số hạn chế và cần được cân nhắc.

Mặc dù BSC – KPI có thể giúp định hướng và đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu của nhân viên, nhưng việc áp dụng công cụ này để đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên thường đòi hỏi sự phối hợp và thống nhất giữa các bộ phận trong tổ chức, cũng như cần phải đảm bảo tính khách quan và đúng đắn trong việc đánh giá.

Ngoài ra, việc đánh giá nhân viên bằng BSC – KPI cũng cần phải có các chỉ tiêu đánh giá phù hợp với công việc của từng nhân viên, cần phải tạo ra một hệ thống đánh giá công bằng và minh bạch, tránh gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các nhân viên và đảm bảo tính đồng nhất và hợp lý trong việc đánh giá.

Vì vậy, việc đánh giá nhân viên bằng BSC – KPI cần phải được cân nhắc và thực hiện một cách cẩn thận, với sự phối hợp và thống nhất giữa các bộ phận trong tổ chức, cũng như đảm bảo tính khách quan và đúng đắn trong việc đánh giá.

Ngoài phương pháp đánh giá kết quả thực hiện công việc nhân viên theo BSC – KPI thì doanh nghiệp có thể dùng phương pháp đánh giá nào khác không?

Có, doanh nghiệp có thể sử dụng nhiều phương pháp đánh giá khác nhau để đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên. Một số phương pháp đánh giá khác nhau bao gồm:

 1. ánh giá 360 độ: Đây là phương pháp đánh giá đa chiều, bao gồm sự đánh giá của cấp trên, đồng nghiệp và cấp dưới để đưa ra một kết quả đánh giá toàn diện về nhân viên.
 2. SMART: phương pháp SMART là viết tắt của Specific (cụ thể), Measurable (đo được), Achievable (có thể đạt được), Relevant (phù hợp) và Time-bound (có hạn). Phương pháp này tập trung vào việc đặt mục tiêu cụ thể, đo lường được và đạt được, giúp nhân viên có định hướng rõ ràng và phù hợp với mục tiêu của công ty.
 3. Management by Objectives: Phương pháp MBO này tập trung vào việc đặt mục tiêu đạt được và quản lý bằng cách đánh giá kết quả đạt được so với mục tiêu đã đặt ra.
 4. Objectives and Key Results: Phương pháp  này tập trung vào việc đặt mục tiêu rõ ràng, kèm theo các chỉ số khóa quan trọng (key results) để đo lường tiến độ và thành tích đạt được.

Với mỗi phương pháp đánh giá, doanh nghiệp cần lựa chọn phương pháp phù hợp với mục đích đánh giá và đặt ra các tiêu chí đánh giá cụ thể để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc đánh giá kết quả của nhân viên.

Điểm mạnh của phương pháp đánh giá theo BSC – KPI so với các phương pháp trên là gì?

Có một số điểm mạnh của phương pháp đánh giá theo BSC – KPI so với các phương pháp khác:

 1. BSC – KPI giúp các mục tiêu được đặt ra rõ ràng và dễ hiểu hơn, giúp cho việc đánh giá kết quả công việc trở nên minh bạch và công bằng hơn.
 2. Phương pháp đánh giá theo BSC – KPI tập trung đánh giá cả kết quả và quá trình thực hiện công việc, giúp đảm bảo rằng các nhân viên không chỉ đạt được kết quả mà còn phải tuân thủ các quy trình và tiêu chuẩn quy định.
 3. Cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động và tiến độ của nhân viên, giúp cho việc quản lý và điều hành công việc trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.
 4. Khuyến khích nhân viên phát triển bản thân và cải thiện kỹ năng của mình, giúp cho nhân viên có thể đóng góp nhiều hơn cho doanh nghiệp và phát triển sự nghiệp của mình.
 5. BSC – KPI là một phương pháp đánh giá đơn giản và dễ dàng thực hiện, và có thể được cập nhật và điều chỉnh khi cần thiết.

Điểm yếu của phương pháp BSC – KPI là gì?

Mặc dù phương pháp BSC – KPI mang lại nhiều lợi ích, nhưng nó cũng có một số điểm yếu như sau:

 1. Các mục tiêu mềm chẳng hạn như tạo ra một môi trường làm việc khó đo lường và đánh giá hiệu quả
 2. Phương pháp này đòi hỏi các bộ phận phải đầu tư rất nhiều thời gian và tiền bạc để triển khai và duy trì hệ thống đánh giá này.
 3. Dễ bị sai lệch đánh giá: Do nhân viên có thể tập trung quá nhiều vào việc hoàn thành các chỉ tiêu KPI và bỏ qua những công việc quan trọng khác, hoặc tập trung vào những chỉ tiêu có lợi cho bản thân mình mà bỏ qua những chỉ tiêu khác quan trọng hơn.
 4. Để triển khai thành công BSC – KPI, doanh nghiệp cần sự đồng thuận và sự hợp tác của tất cả các bộ phận, từ lãnh đạo đến nhân viên, nếu không có sự đồng thuận và hợp tác, hệ thống đánh giá này sẽ không thể được triển khai hiệu quả.

Sử dụng BSC – KPI dễ hơn hay khó hơn OKR?

BSC – KPI và OKR đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Sử dụng BSC – KPI có tính toàn diện hơn và tập trung vào các chỉ tiêu cụ thể. Việc áp dụng BSC – KPI đòi hỏi đầu tư lớn về thời gian và tài nguyên, và có thể phức tạp hơn so với OKR. Sử dụng OKR đòi hỏi ít sự đầu tư về thời gian và tài nguyên hơn, và phù hợp cho các tổ chức đang ở giai đoạn phát triển nhanh hoặc muốn áp dụng phương pháp đánh giá hiệu suất nhanh chóng. Việc sử dụng phương pháp nào phù hợp tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể để đánh giá và quản lý hiệu suất của tổ chức một cách hiệu quả.

OKR - BSC - KPI

Vậy doanh nghiệp việc đánh giá nhân viên bằng BSC – KPI không?

Việc áp dụng BSC – KPI trong doanh nghiệp là một quyết định phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mục tiêu, quy mô và nhu cầu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc áp dụng BSC – KPI cũng có thể gây áp lực và tạo sự bất hòa trong nội bộ nhân viên nếu không được thực hiện đúng cách. Do đó, doanh nghiệp cần phải xây dựng hệ thống đánh giá KPI công bằng và minh bạch, tạo sự đồng thuận và thấu hiểu với nhân viên để tránh các tranh cãi và phản đối.

Trước khi quyết định áp dụng BSC – KPI, doanh nghiệp nên cân nhắc các yếu tố như tầm quan trọng của mục tiêu, phạm vi ảnh hưởng của KPI đến nhân viên, kinh nghiệm và kỹ năng của nhân viên, cũng như đảm bảo tính khách quan và công bằng trong quá trình đánh giá. Nếu áp dụng đúng cách, BSC – KPI sẽ là một công cụ hữu ích để giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh và phát triển bền vững.

Đọc thêm:

Contact Us