FAQs – Câu hỏi thường gặp

5/5 - (1 vote)

Last updated on 13/05/2022

Phần mềm digiiTeamW

1Phần mềm digiiTeamW là phần mềm gì?
digiiTeamW là phần mềm đa năng – quản lý KPI, OKR, công việc, dự án và cộng tác. Thiết kế linh hoạt giúp digiiTeamW phù hợp với nhiều hình thức quản lý mục tiêu và công việc khác nhau của doanh nghiệp

2Tôi có thể tìm hiểu về digiiTeamW ở đâu?
Bạn có thể tìm hiểu về digiiTeamW tại link: https://ooc.vn/phan-mem-quan-ly-cong-viec-kpi-okr-digiiteamw/ 

Phần mềm digiiHR

3Phần mềm digiiHR là phần mềm gì?
digiiHR phần mềm quản lý nhân sự chuyên sâu, hướng tới doanh nghiệp quy mô vừa và lớn.

4Tôi có thể tìm hiểu về digiiHR ở đâu?
Bạn có thể tìm hiểu về digiiHR tại link: https://ooc.vn/phan-mem-quan-ly-nhan-su-digiihr/

Phần mềm digiiPortal

5Phần mềm digiiPortal là phần mềm gì?
digiiPortal là phần mềm giúp kết nối hệ thống thông tin nhân sự với tài khoản cá nhân của nhân viên, qua đó cung cấp cho nhân viên những thông tin cập nhật về kết quả đánh giá năng lực, KPI, lương, thưởng của họ hoặc giúp họ chủ động cập nhật thông tin cá nhân lên hệ thống.

6Tôi có thể tìm hiểu về digiiPortal ở đâu?
Bạn có thể tìm hiểu về digiiPortal tại link: https://ooc.vn/cong-thong-tin-nhan-vien-digiiportal/

Phần mềm digiiC&B

7Phần mềm digiiC&B là phần mềm gì?
digiiC&B là phần mềm quản lý lương chuyên sâu phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp và hình thức trả lương: lương thời gian, lương sản phẩm, lương kinh doanh, lương 3P….

8Tôi có thể tìm hiểu về digiiC&B ở đâu?
Bạn có thể tìm hiểu về digiiC&B tại link https://ooc.vn/phan-mem-quan-ly-dai-ngo-tinh-luong-digiicb/

Phần mềm digiiCAT

9Phần mềm digiiCAT là phần mềm gì?
digiiCAT là phần mềm quản lý giúp doanh nghiệp thiết kế từ điển năng lực, khung năng lực, đánh giá năng lực nhân viên và xây dựng hồ sơ năng lực nhân viên.

10Tôi có thể tìm hiểu về digiiCAT ở đâu?
Bạn có thể tìm hiểu về digiiCAT tại link: https://ooc.vn/phan-mem-danh-gia-nang-luc-digiicat/ 

 

 

 

Contact Us